Čtěte na DAUC.cz: Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2018 – Novinky v daňovém řádu

Datum vydání: 5. 2. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Právě jsme uveřejnili nejnovější příspěvky pro naše předplatitele (licence DAUC a EXPERT), v nichž se například věnujeme povinnostem, jež souvisí s blížícím se přiznáním k dani z příjmů fyzických osob. Dále informujeme o změnách v daňovém řádu a v oblasti cestovních náhrad.

Články vyjdou ve druhé polovině února také v tištěném časopise Daně a právo v praxi a naleznete je v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 (Ing. Jiří Vychopeň)
Blíží se povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, v následujícím příspěvku si proto zrekapitulujeme legislativní novinky pro rok 2018, dále se podíváme na zákonem stanovené povinnosti, na které je potřeba pamatovat při přípravě přiznání, a vše nakonec završíme praktickým příkladem sestavení přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018.

Novinky v daňovém řádu dle vládního návrhu zákona obsaženého ve sněmovním tisku 206 – stav po 3. čtení (doc. Mgr. Ing. Karel Brychta, Ph.D.)
Příspěvek si klade za cíl seznámit čtenáře s legislativními změnami v daňovém řádu. Úvodní část příspěvku prezentuje legislativní změny obsažené ve vládním návrhu zákona. Navazující část popisuje pozměňovací návrhy vnesené v rámci legislativního procesu a výsledek hlasování o pozměňovacích změnách po 3. čtení vládního návrhu zákona. Platným a účinným stavem se pro účely tohoto článku rozumí stav platný a účinný k 21. 12. 2018.

Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2019 (JUDr. Marie Salačová)
Dnem 1. 1. 2019 nabyla účinnosti nová vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 19. 12. 2018 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, a to pod číslem 333/2018 Sb., a stejně tak i vyhláška Ministerstva financí ze dne 30. 10. 2018 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019, a to pod číslem 254/2018 Sb. Příspěvek objasňuje změny, které tyto vyhlášky přináší.

OSVČ a roční zúčtování ve zdravotním pojištění (Ing. Antonín Daněk)
Pokud pojištěnec podniká jako osoba samostatně výdělečně činná, platí pro něj ve zdravotním pojištění četné povinnosti, které musí respektovat. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že zdravotní pojišťovna bude po nezodpovědném podnikateli uplatňovat dlužné pojistné (zálohy na pojistné) včetně penále, případně může provinilci uložit pokutu za porušení některých ustanovení zákona. Jednou z povinností je podání Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné, o čemž blíže informuje následující článek.

Aktuálně