Nové články: Rezervy – Autorské honoráře – Judikatura

Datum vydání: 12. 2. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro předplatitele verze DAUC a EXPERT uveřejňujeme nejnovější články, v nichž objasňujeme postupy uplatnění méně známých zákonných rezerv, dále daňové a pojistné řešení autorských honorářů, a také přinášíme výběr z judikatury.

Články jsou součástí tištěného časopisu Daně a právo v praxi a naleznete je v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Zákonnou rezervou není jen rezerva na opravy majetku (Ing. Martin Děrgel)
Nejširší uplatnění v praxi mají tzv. rezervy na opravy hmotného majetku. V příspěvku se však zaměříme především na jiné, méně známé typy zákonných rezerv:

  • rezerva na pěstební činnost,
  • rezerva na odbahnění rybníka,
  • rezerva na sanaci pozemků dotčených těžbou,
  • rezerva na vypořádání důlních škod,
  • rezervy, u nichž zvláštní zákon uvede, že jde o daňově účinný výdaj.

Nad judikaturou správních soudů ohledně prodlužování lhůt (Ing. Zdeněk Burda)
Daňové subjekty ne vždy stihnou požadované informace či důkazy dodat správci daně v jím požadovaném termínu. Přichází tak v úvahu žádat o prodloužení příslušných lhůt. V této oblasti pak nastávají spory, a to zejména v případech, kdy daňový subjekt má pocit, že finanční úřad sám pracoval zdlouhavě, po poplatníkovi pak chce odpověď rychle. Někdy se různé názory dostávají až k soudu. V našem výběru z judikatury se budeme věnovat zajímavým rozsudkům z této oblasti.

Autorské honoráře – daňové a pojistné řešení v roce 2019 (Ing. Ivan Macháček)
V příspěvku si na příkladech ukážeme postup zdanění autorských honorářů zvláštní sazbou daně dle § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů a v daňovém přiznání jako příjmů ze samostatné činnosti. Rovněž se zmíníme o případech, kdy dochází ke zdanění autorských honorářů podle § 6 ZDP jako příjmů ze závislé činnosti a ke zdanění příjmů ze zděděných autorských práv podle § 10 ZDP.

Aktuálně