Čtěte na DAUC.cz: Účetní závěrka 2018 – Daňová optimalizace 2018 – Roční zúčtování

Datum vydání: 25. 2. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám další články na aktuální účetní i daňová témata, v nichž si ujasníte kroky potřebné pro správně sestavenou účetní závěrku nebo možnosti daňové optimalizace fyzických osob. Připomeneme také vybrané aspekty ročního zúčtování.

Články dostupné pro předplatitele verze DAUC a EXPERT jsou součástí časopisu Účetnictví v praxi a naleznete je v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Účetní závěrka 2018 (Bc. Zuzana Bartůšková)
Na konci účetního období čeká účetní jednotku provedení všech kroků účetní uzávěrky, na jejichž konci je sestavena účetní závěrka. Správně sestavená závěrka musí podávat věrný a poctivý obraz. V článku seznamujeme s nejdůležitějšími kroky účetní uzávěrky.

Vybrané aspekty ročního zúčtování záloh (Ing. Zdeněk Morávek)
Roční zúčtování záloh je konkrétně upraveno v § 38ch ZDP, ale váže se k němu řada dalších ustanovení. Smyslem ročního zúčtování je, aby zaměstnanci, kteří kromě příjmů ze závislé činnosti od jednoho nebo postupně od více plátců nemají jiné zdanitelné příjmy, nebyli zatěžováni povinností podávat daňové přiznání. Výsledného celoročního zdanění je tak u těchto poplatníků dosaženo prostřednictvím ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, o které mohou ve stanovené lhůtě požádat svého zaměstnavatele. Podrobnosti objasňuje náš příspěvek.

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob za rok 2018 (Ing. Ivan Macháček)
V souvislosti s přípravou daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2018 v příspěvku upozorníme na některé možnosti, jak dosáhnout úspor na dani. V úvodu si uvedeme přehled odpočtů a slev na dani, které při jejich neuplatnění v běžném zdaňovacím období „propadají“, a následně zaměříme pozornost (s využitím příkladů) na možnou optimalizaci daně při uplatnění daňové ztráty, při uplatnění daňových odpisů a při využití institutu spolupráce osob.

Legislativní novinky k 4. 2. 2019 (Ing. Milena Drábová)
Přestože k 1. 1. 2019 měly být do zákona o DPH promítnuty změny vyplývající z novelizace směrnice 2006/112/ES o společném systému DPH, novela zákona o DPH, která je součástí tzv. daňového balíčku, se vrátila ze Senátu zpátky do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy. Transpozice Směrnice do národní legislativy tedy letos pokulhává za účinností těchto změn dle Směrnice a v úvahu tak přichází možnost (nikoli povinnost) aplikace přímého účinku Směrnice. Podrobnější informace přináší následující článek.

Aktuálně