Informace GFŘ související s možnou změnou kategorizace účetních jednotek ve zdaňovacím období 2018

Datum vydání: 27. 2. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Generální finanční ředitelství na svém webu vydalo informaci k některým daňovým souvislostem možné změny kategorizace účetních jednotek dle § 1b ve spojení s § 1e zákona o účetnictví ve zdaňovacím období započatém v roce 2018.

Generální finanční ředitelství ve shodě s Ministerstvem financí na základě některých výkladových nejasností souvisejících s kategorizací účetních jednotek dle zákona o účetnictví vydává tuto informaci z důvodu ujednocení postupu a zvýšení právní jistoty účetních jednotek, které jsou poplatníky daně z příjmů právnických a fyzických osob zejména v podmínkách účetního období započatého v roce 2018:

Informace k některým daňovým souvislostem možné změny kategorizace účetních jednotek dle § 1b ve spojení s § 1e zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve zdaňovacím období započatém v roce 2018

(Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2019)

Aktuálně