Nové články na DAUC.cz: Chyby při uzavírání účetních knih – Průvodce Koordinačními výbory – Sankce

Datum vydání: 28. 2. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Podívejte se na naše nejnovější odborné příspěvky, a vyvarujte se tak nejčastějších chyb a omylů při uzavírání účetních knih a sestavení základu daně z příjmů za rok 2018. A když už přece jen přijdou sankce ze strany správce daně, přečtěte si o možnostech jejich zmírnění.

Články dostupné pro předplatitele verze DAUC a EXPERT jsou součástí časopisu Účetnictví v praxi a naleznete je v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Čeho se vyvarovat při uzavírání účetních knih a sestavení základu daně z příjmů za rok 2018 (Ing. Ivana Pilařová)
Následující řádky mají za úkol upozornit na časté chyby v účetnictví, na dani z příjmů a DPH u podnikatelských subjektů. Úkolem není probrat celé spektrum všech možných omylů, ani podrobně vysvětlit správný postup, ale upozornit na vybrané problematické situace a poučit se z chyb, které se již staly jiným.

Průvodce Koordinačními výbory – 13. část (Ing. Martin Děrgel)
Pokračujeme v představování ukončených příspěvků řešených v rámci tzv. Koordinačních výborů:
1. Daňový režim cestovních náhrad a ostatních příjmů fyzické osoby obdržených v souvislosti s bezplatným výkonem funkce člena orgánu právnické osoby
2. Aplikace ustanovení § 104 odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.
3. DPH ve vybraných případech služeb (zejména přepravy) přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží.
4. Aplikace osvobození od DPH dle ustanovení § 61 písm. g) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH (cost sharing).
5. Nepeněžní plnění pro účely poskytování zaměstnaneckých benefitů dle nového zákona o platebním styku.
6. Nepeněžní plnění poskytované zaměstnanci ve formě zboží a služeb zdravotního a obdobného charakteru.

Sankce za porušení účetních a daňových předpisů (Ing. Jiří Vychopeň)
Účetní a daňové předpisy určují fyzickým a právnickým osobám řadu povinností, které musí být stanoveným způsobem a ve stanovených lhůtách splněny. V opačném případě hrozí sankce, příp. další postihy, jejichž hlavním cílem je vynutit si splnění dané povinnosti. V daňové oblasti nejsou sankce ukládány vždy jen při nesplnění stanovených povinností, ale daňový subjekt je správcem daně postihován často i v důsledku rozdílného pohledu na konkrétní postup nebo při rozdílném výkladu příslušného ustanovení právního předpisu. Pokud se fyzická nebo právnická osoba cítí být postihována nesprávně, může využít zákonem stanovené opravné prostředky, příp. se může domáhat zrušení uložené sankce u soudu. Ve stanovených případech lze žádat o prominutí sankce. Podrobnější informace přináší tento článek.

Aktuálně