Články z oblasti neziskového sektoru: Účtování o zásobách u organizačních složek státu a územních samosprávných celků – Novela rozpočtové skladby – Hlasování per rollam

Datum vydání: 5. 3. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Nové články pro předplatitele verze UNES a EXPERT informují o legislativních novinkách, o postupech účtování pro vybrané účetní jednotky, upozorňují na výpočty ve zdravotním pojištění a na možné chyby v postupech plátců daně. Objasňují také pravidla hlasování tzv. per rollam.

Články z časopisu Účetnictví neziskového sektoru č. 2/2019 naleznete v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip redakce: Články si vyfiltrujete pomocí filtru „Oblasti“ – zde „neziskový sektor“, poté zvolte „Potvrdit výběr“.

Novinky v zákoně o dluhopisech (Veronika Falešníková)
Dne 4. 1. 2019 nabyla účinnosti novela zákona o dluhopisech. Dle důvodové zprávy byly důvodem této novelizace závažné nedostatky předchozí úpravy, které mohly mít důsledky pro bankovní a finanční sektor. Došlo tedy k rozšíření pojmového a definičního aparátu a k úpravě institutů, které v předchozí úpravě chyběly. Toto má za cíl zvýšení konkurenceschopnosti České republiky na mezinárodním trhu a zvýšení její atraktivity v očích investorů. Podrobnostem se věnuje náš příspěvek.

Spotřební materiál ve vybraných účetních jednotkách (OSS a ÚSC a příspěvkové organizace OSS a ÚSC) – 3. část (Mgr. Pavel Bláha)
V následujícím článku navazujeme na první a druhý díl příspěvku a zaměříme se tentokrát na zásoby dle ČÚS č. 707.

Výpočty ve zdravotním pojištění na přelomu let 2018/2019 (Ing. Antonín Daněk)
Na přelomu let 2018/2019 se mohou zaměstnavatelé dostat do situace, kdy budou řešit stanovení vyměřovacího základu zaměstnance a související plnění zákonných povinností ve značně specifických případech. Na základě poznatků z praxe si v následujícím textu formou příkladů předvedeme postup zaměstnavatele při řešení různorodých situací.

Novela rozpočtové skladby účinná od 1. 1. 2019 – přehled změn pro ÚSC (Ing. Ivana Schneiderová)
S účinností od 1. 1.2019 vyšla novela č. 329/2018 Sb., kterou se mění vyhláška o rozpočtové skladbě. Novela je rozsáhlá, obsahuje 93 bodů, ale zdaleka ne všechny jsou významné pro ÚSC. Předkládáme přehled novelizovaných ustanovení s komentáři.

Opravy chyb zaměstnavatelů jako plátců daně (Ing. Zdeněk Morávek)
V následujícím příspěvku se věnujeme problematice oprav chyb zaměstnavatelů jako plátců daně. Budeme se tedy zabývat řešením situace, kdy zaměstnavatel zjistí chybu při vybírání daně z příjmů ze závislé činnosti, a tedy jak a v jakém termínu by měl tuto chybu napravit.

Hlasování per rollam u obcí a jejích orgánů (JUDr. Václav Dobrozemský)
Právní předpisy upravují, jakou organizační strukturou obec disponuje a jakými orgány je spravována. Jediným orgánem obce, který předpokládá Ústava, je zastupitelstvo. Zákon o obcích upravuje, jaké orgány obec samostatně spravují. Kromě zastupitelstva dále vymezuje tyto orgány: rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Jako „orgány orgánů obce“ pak můžeme označit výbory zastupitelstva a komise rady. Většinu z nich můžeme charakterizovat jako kolektivní orgány, tedy orgány tvořené více osobami (sbory, shromáždění členů). Musí proto existovat pravidla pro jejich zasedání a přijímání rozhodnutí. Následující příspěvek se bude zabývat tzv. hlasováním per rollam, tedy přijímáním rozhodnutí distančně (korespondenčně), tj. bez svolání zasedání a fyzické přítomnosti členů daného orgánu na jeho jednání.

Aktuálně