Zpřístupňujeme další odborné příspěvky

Datum vydání: 6. 3. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Předplatitelům verze DAUC a EXPERT nyní zpřístupňujeme další příspěvky, v nichž reagujeme na nejnovější judikáty, poradíme vám jak postupovat po ukončení soudního sporu nebo jak uplatňovat DPH v případě, že inzerujete na internetu.

Články jsou součástí časopisu Daňová a hospodářská kartotéka č. 3/2019 a naleznete je v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip redakce: Články si vyfiltrujete pomocí filtru „Oblasti“ – zde „články DHK“, poté zvolte „Potvrdit výběr“.

 

Rozsudek NSS ve věci „zamítnutí registrace k DPH z důvodu neprokázání zákonných povinností dle zákona o DPH“ (Ing. Mária Mikulecká)
V tomto článku komentujeme argumentaci Nejvyššího správního soudu v judikátu č. 9 Afs 216/2018 ze dne 16. 8. 2018, proč má správce daně povinnost ověřovat pravdivost údajů uvedených v přihlášce k registraci DPH, a je irelevantní, jestli jde o dobrovolnou nebo povinnou registraci. Dokonce v případě povinné registrace zastává NSS názor, že správce daně může vyvíjet vyšší aktivitu při ověřování údajů uvedených v přihlášce. Při ověřování má správce daně uvedené údaje hodnotit nejenom na základě dokladů doložených daňovým subjektem, ale také získávat informace z veřejných rejstříků či seznamů, dotazovat se příslušných správných orgánů či kontaktovat jiné daňové subjekty s cílem potvrdit, že zákonná povinnost skutečně vznikla.

Konec sporů o souběh výkonu funkcí? (Mgr. Marek Martinka)
Když dne 11. 4. 2018 vynesl velký senát Nejvyššího soudu České republiky rozsudek sp. zn. 31 Cdo 4831/2017 ve věci sporu bývalého generálního ředitele společnosti PROFIMONT, s. r. o., s insolvenčním správcem této společnosti, ozývaly se hlasy, že spory o přípustnost souběhu funkcí jsou snad definitivně vyřešeny. Soudní rozhodnutí však v mnoha ohledech praxi dále komplikuje. Více se dočtete v našem příspěvku.

Jak postupovat po ukončení soudního sporu ve věcech daní (Ing. Karel Raiser)
Vydáním pravomocného rozhodnutí (rozsudku) soudu ještě nekončí daňové řízení. Rozhodující přitom je, zda daňový subjekt měl či neměl úspěch ve věci. Pokud daňový subjekt se svojí žalobou ve správním soudnictví neuspěl, je věc pravomocně skončena. Určitá šance na úspěch je možná pouze v případě, kdy došlo k porušení Listiny základních práv a svobod, anebo v případě, kdy došlo k porušení práva EU. V prvním případě se svých práv lze domáhat u Ústavního soudu, ve druhém případě u Evropského soudního dvora. Celý daňový spor se tak může výrazně časově prodloužit, o čemž pojednává následující článek.

Uplatňování DPH u reklamy na internetu je snadné. Chyby povětšinou udělají inzerenti při nesprávné identifikaci zadavatele na zahraničních portálech (Ing. Vladimír Zdražil)
Reklama na internetu se stává běžnou součástí marketingového mixu většiny tuzemských podnikatelů. Samotný internet nezná hranic a paleta, kde inzerovat, se rozšiřuje. Vedle tuzemských internetových portálů se o stále větší pozornost hlásí ty zahraniční. Není pochyb o tom, že každá firma nutně zvažuje způsob oslovení zákazníků. Zatímco pro jednu může být zajímavé plošné nastavení cílové skupiny a prezentace na nejnavštěvovanějších pozicích portálu, jiná firma může mít zájem o oslovení klientely v nějakém malém teritoriu apod. Cílem tohoto příspěvku zůstává uplatnění DPH.

Aktuálně