Nejnovější články na DAUC.cz: V zahraničí zaplacená daň z příjmů – chystané legislativní změny – Test nadměrných výpůjčních nákladů

Datum vydání: 7. 3. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

V rámci licence DAUC a EXPERT nově uveřejňujeme příspěvky, v nichž prakticky poradíme, jak uplatnit zahraniční daň z příjmů, podíváme se na chystané změny ve spotřebních daních a na návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů. Přinášíme také test nadměrných výpůjčních nákladů.

Články vyjdou v č. 3/2019 tištěného časopisu Daně právo v praxi v polovině března, již nyní je však máte k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip redakce: Články si vyfiltrujete pomocí filtru „Oblasti“ – zde vyberte „daně“ a „právo“, poté zvolte „Potvrdit výběr“.

 

Jak v Česku uplatnit zahraniční daň z příjmů (Ing. Martin Děrgel)
Jestliže je plátce příjmu usazen v jednom státě a příjemce peněz je rezidentem druhého státu, je třeba vyřešit problém zdanění příjmu. První stát si bude dělat nárok na daň z tohoto příjmu, jelikož jeho zdroj (osoba plátce nebo majetek) a obvykle také důvod placení se nachází právě tam. Ovšem i druhý stát (rezidence příjemce) bude chtít tento příjem zdanit, aby všichni jeho rezidenti byli „spravedlivě“ zdaněni stejně ze všech svých příjmů. Obojí má svou logiku a oba přístupy jsou v praxi většiny států běžné. Jak postupovat, pokud si chceme uplatnit v zahraničí zaplacenou daň, na příkladech objasní tento příspěvek.

Test omezení daňové účinnosti nadměrných výpůjčních nákladů (Ing. Martin Bureš)
V následujícím článku se zaměříme na dopady tolik diskutované směrnice ATAD v oblasti omezení daňové účinnosti nadměrných výpůjčních nákladů.

Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů – blýská se na lepší časy? (doc. Mgr. Ing. Karel Brychta, Ph.D.)
Tento příspěvek si klade za cíl přiblížit vybrané aspekty návrhu zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů. Zákon a v něm obsažená pravidla bude možné aplikovat ve vztahu ke smluvním státům a některá pravidla pak výlučně ve vztahu k členským státům EU. Text tohoto příspěvku cílí především na prvně uvedenou skupinu.

Ke změnám v zákoně o spotřebních daních (JUDr. Vítězslav Kozák)
Příspěvek objasňuje změny v zákonné úpravě spotřebních daní, které přinese jednak poslanecký návrh zákona (sněmovní tisk č. 183) a jednak vládní návrh zákona (sněmovní tisk č. 206).

Snížení záloh OSVČ ve zdravotním pojištění (Ing. Antonín Daněk)
Pokud OSVČ zahajuje svoji podnikatelskou činnost v roce 2019, platí v souvislosti s placením záloh na zdravotní pojištění pravidla, která objasňuje následující článek.

Aktuálně