Čtěte na DAUC.cz: Srovnávací analýza pro převodní ceny – Přiznání k dani z příjmů právnických osob 2018

Datum vydání: 11. 3. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

V nejnovějších expertních příspěvcích poradíme jak provést srovnávací analýzu pro nastavení převodních cen a seznámíme s informacemi potřebnými pro daňová přiznání právnických osob 2018. Zařazujeme také příspěvek týkající se přehledu o příjmech a výdajích a dopadu minimální mzdy do daní z příjmů.

Články jsou součástí Finančního, daňového a účetního bulletinu č. 1/2019 a naleznete je v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip redakce: Články si vyfiltrujete pomocí filtru „Oblasti“ – zde vyberte „články FDUB“, poté zvolte „Potvrdit výběr“.

 

Správné provedení srovnávací analýzy (Ing. Vítězslav Kapoun)
V článku přiblížíme postupy, kterými by měly být nastavovány převodní ceny, a poradíme jak je správně aplikovat, aby byly v souladu s mezinárodními předpisy i tuzemským zákonem. Popisujeme tedy, jak by měla být správně provedena srovnávací analýza, na jejímž základě se vybírá nejvhodnější metoda nastavení převodních cen.

K přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018 (Ing. Marta Ženíšková)
V lednu 2019 OSVČ obdržely (dříve než v předchozích letech) od OSSZ „Vyúčtování záloh na pojistné na důchodové pojištění za rok 2018“. Na většině těchto tiskopisů bude v přehledu předpisů a plateb uvedena za prosinec 2018 nula. Některé OSVČ upozorňují, že za tento měsíc zálohu zaplatily, že je ve vyúčtování chyba. Vyúčtování je ale správné. Více objasňuje náš příspěvek.

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce 2018 (Jaroslava Filipová)
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období tak, jak jsou vymezena v § 21a zákona o daních z příjmů, se podává ve lhůtě podle § 136 daňového řádu, tj. nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období, a jde-li o daňový subjekt, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Podrobnosti ohledně daňových přiznání právnických osob za rok 2018 se dočtete v našem článku.

Dopady zvýšení minimální mzdy do zákona o daních z příjmů (Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.)
Vláda České republiky svým nařízením č. 273/2018 Sb. upravila mimo jiné také výši základní sazby minimální mzdy ze stávajících 12 200 Kč na 13 350 Kč za měsíc, a to s účinností od 1. 1. 2019. Uvedená úprava má přímý dopad i na některé parametry, které jsou zakotveny v příslušných ustanoveních zákona o daních z příjmů. Tyto dopady v článku shrnujeme v členění podle jednotlivých paragrafů vzestupně.

Aktuálně