Nejnovější příspěvky: Záruky spravedlivého procesu – Manažerská vozidla – Zneužití práva

Datum vydání: 12. 3. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Jaké jsou problematické otázky práva daňového subjektu na spravedlivý proces, jaké daňové dopady má poskytnutí manažerského vozidla nebo jak se v dosavadní judikatuře aplikuje pojem „zneužití práva“ – to vše se můžete dočíst v našich nejnovějších článcích.

Březnové číslo Daně a právo v praxi vyjde teprve ve čtvrtek 14. 3., ale naši předplatitelé verzí DAUC nebo EXPERT mají výběr článků k dispozici již nyní v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Záruky práva daňového subjektu na spravedlivý proces – jsou dostatečné nebo jen formální? (Ing. Jan Matějka)
Cílem tohoto příspěvku je poukázat na některé aspekty právní úpravy a aplikační praxe, které problematizují naplnění ústavního práva daňového subjektu na spravedlivý proces v daňovém a v navazujícím soudním řízení.

Příklady daňového řešení manažerského vozidla (Ing. Ivan Macháček)
„Manažerským vozidlem“ rozumíme bezplatné poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatele jeho zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely. Této možnosti mohou využít fyzické osoby, které mají příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 zákona o daních z příjmů a jsou považovány za zaměstnance. Daňové řešení tohoto benefitu na straně zaměstnance a zaměstnavatele přináší následující příspěvek.

Investiční strategie pro finanční kapitál – 1. část (Ing. Jana Bellová, Ph.D., Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D., Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.)
Náš článek uvádí čtenáře do problematiky investování, strategie investování, druhů investic, zejména finančních investic a jejich dopadu na prosperitu nebo naopak na úpadek ekonomického subjektu. Jsou zde vysvětleny rozdíly mezi reálnými a finančními investicemi. Dále se věnujeme stručnému popisu funkce cenných papírů, jejich rozdělení podle podoby, převoditelnosti a formy.

Zneužití práva opět aktuální – výběr z judikatury správních soudů (Ing. Zdeněk Burda)
Oprávněnost aplikace pojmu „zneužití práva“ v daňové oblasti byla doposud odvozována z judikatury správních soudů. Nyní se však zřejmě tento pojem dostane i přímo do daňového řádu. V dalším textu se budeme zabývat zajímavými rozsudky na toto téma.

Otázky a odpovědi:
Náhrady cestovních výdajů při pracovní cestě do Německa (JUDr. Marie Salačová)

Judikatura:
Zjevná odchylnost ceny plnění (JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský)
Účast na podvodu – důkazní břemeno správce daně (JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský)
Odpočet od subjektu se zrušenou registrací k DPH (JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský)

Aktuálně