Nejnovější příspěvky: Tiskopisy a nezbytné údaje v nich – Výdaje na pracovní cesty – Vaše dotazy

Datum vydání: 18. 3. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

V jednom z našich nejnovějších příspěvků autorka Alena Kohoutková reaguje na judikát Ústavního soudu a zamýšlí se nad nezbytnými údaji v daňových tiskopisech, nad obsahem a rozsahem informací požadovaných ve formulářích po daňových subjektech a také nad samotným jejich legislativním zakotvením.

Příspěvky jsou součástí Finančního, daňového a účetního bulletinu č. 1/2019 a našim předplatitelům s expertní licencí jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Pár poznámek k pokroku v tiskopisech (JUDr. Alena Kohoutková)
Tiskopisy vyplňované pro splnění povinnosti vůči berní správě jsou stále v popředí zájmu při snaze o vylepšování správy daní. Skoro by se dalo konstatovat, že již vše bylo řečeno a určité zlepšení nastalo přijatou novelou (č. 371/2017 Sb.) zákona o DPH podle verdiktu Ústavního soudu. Nadále se však hovoří o nevyřešení podstatné procesní konstrukce k jejich vydávání a uplatňování, jakož i o podmínkách kontroly jejich zákonnosti. Následující příspěvek proto rekapituluje to, co je o problémech tiskopisů již známo, a pokouší se odpovědět na otázku týkající se rozsahu v nich požadovaných údajů.

Výdaje na pracovní cesty poplatníků daně z příjmů (Ing. Eva Sedláková)
Při uplatňování skutečně vynaložených výdajů spojených s pracovními cestami poplatníků s příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů, tj. ze samostatné činnosti, se vychází ze zákoníku práce s tím, že zákon o daních z příjmů stanoví v § 24 odst. 2 písm. k) některé výjimky. Článek přináší bližší informace.

Otázky a odpovědi:
Prodej stavebního pozemku z pohledu DPH (Ing. Václav Benda)
DPH – dotazy k autorským honorářům (Ing. Václav Benda)
Příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (Ing. Drahomíra Martincová, Ing. Ivana Pilařová)
Daňová uznatelnost nákladů spojených s pohřbem zaměstnance (Ing. Vlastimil Bachor, Ing. Ivana Pilařová)

Aktuálně