Informace k výpočtu vlastních příjmů manžela/manželky pro účely uplatnění slevy na dani

Datum vydání: 18. 3. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Generální finanční ředitelství z důvodu správné aplikace § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP pro účely uplatnění slevy na manžela upozorňuje na rozdílný způsob započítávání příjmů ze zaměstnání a vyplacených dávek do vlastního příjmu, jež nesmí za zdaňovací období (rok) přesáhnout částku 68 000 Kč.

Do vlastního příjmu se zahrnují příjmy dosažené v daném zdaňovacím období, tj. od 1. ledna do 31. prosince daného kalendářního roku, přitom:

  • u příjmů ze zaměstnání dle § 6 zákona o daních z příjmů platí pravidlo, že příjmy vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dnů po skončení roku, za který byly dosaženy, se považují za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto roce (viz § 5 odst. 4 zákon o daních z příjmů). V praxi to znamená, že příjmy ze zaměstnání vyplacené za prosinec 2018 až v lednu 2019 se zahrnují do vlastního příjmu manžela roku 2018;
  • u vyplácených dávek jako je např. mateřská, nemocenská, ošetřovné, podpora v nezaměstnanosti však platí pravidlo, že dávky vyplacené v lednu 2019 se již započítávají do vlastního příjmu manžela/manželky roku 2019.

Více viz Pokyn GFŘ č. D-22 k § 35ba odst. 1 písm. b) a Informace o slevě na dani z příjmů fyzických osob.

(Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz/, 2019. © thinkstockphotos.com)

 
 

 

Aktuálně