Nové články z oblasti neziskového sektoru na DAUC.cz

Datum vydání: 21. 3. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme nové články s neziskovou tematikou. Pokračujeme seriálem k pečovatelské službě, podíváme se na náklady SVJ, na nájem z pohledu DPH u neziskových subjektů a také na novelu insolvenčního zákona a zákona o státní službě. Novinkou je test, v němž si vyzkoušíte své znalosti!

Příspěvky jsou součástí verze UNES a EXPERT a vychází v časopise Účetnictví neziskového sektoru č. 3/2019. Naleznete je v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Fakultativní činnosti u pečovatelské služby – 3. část: Možnosti poskytování a tvorba kalkulace (Mgr. Petr Mach, JUDr. Eva Janečková)
Následující článek navazuje na předchozí, které se zabývaly pečovatelskou službou z různých úhlů pohledů. Tímto bychom chtěli čtenářům přiblížit možnost poskytovat fakultativní činnosti v rámci pečovatelské služby a také přiblížit tvorbu povinné kalkulace, jak teoreticky, tak na ukázkách konkrétních příkladů.

Legislativní novinky s komentářem - Novela insolvenčního zákona (Mgr. Veronika Šaurová)
Dne 7. 2. 2019 byla ve Sbírce zákonů pod č. 31/2019 Sb. publikována dlouho očekávaná novela insolvenčního zákona. Kromě něj novela mění i řadu dalších, zejména procesních předpisů. Zákon nabývá s výjimkou některých ustanovení účinnosti dne 1. 6. 2019 a bližší informace o změnách se dočtete v našem článku.

Pohled na náklady SVJ (doc. Ing. Hana Březinová, CSc.)
Společenství vlastníků je charakteristické tím, že není podnikatelem, tato činnost je mu ze zákona zakázána a jeho úkolem je spravovat jednotky vlastníků. K zajištění tohoto úkolu samozřejmě potřebuje určitý majetek, prostory, pracovníky na uvedenou činnost a její řízení. Na náklady SVJ se podrobně zaměřuje náš příspěvek.

Nájem nemovitých věcí z pohledu DPH u neziskových subjektů (Ing. Zdeněk Morávek)
V praxi neziskových subjektů se poměrně často vyskytují případy nájmu nemovitých věcí. Cílem tohoto článku je věnovat se této oblasti z pohledu daně z přidané hodnoty, protože oblast DPH neupravuje výslovně, co se za nájem považuje, což v praxi těchto subjektů přináší časté aplikační potíže.

Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění (Ing. Antonín Daněk)
Minimální mzda jako minimální vyměřovací základ zaměstnance představuje ve zdravotním pojištění důležitou hodnotu, od které se v mnoha dále popsaných situacích odvíjí placení pojistného jak zaměstnavatelem, tak zaměstnancem. Blíže se jejímu zvýšení věnuje následující článek.

Novela zákona o státní službě a její dopady na služební úřady (Mgr. Šárka Homfray)
Příspěvek se zaměřuje na změny, které přináší novela zákona o státní službě. Z pohledu služebních úřadů a jejich personalistů se v některých ohledech může jednat o vítané výjimky a zjednodušení, v jiných případech o komplikace nebo zřídka se vyskytující zvláštnosti.

Vyzkoušej se sám/sama (Ing. Jitka Náhlovská, Ph.D.)
Novinka pro předplatitele verzí UNES nebo EXPERT!
Pravidelně vám budeme předkládat krátký test zaměřený na nestátní nevýdělečné organizace (NNO). Vyřešením tohoto testu můžete sami sebe vyzkoušet ze znalostí účetnictví a daní NNO.

Otázky a odpovědi:

Aktuálně