Dotazníkové šetření mezi účetními a auditory

Datum vydání: 27. 3. 2019 Autor: Národní účetní rada

Národní účetní rada slaví 20 let svého trvání. Katedra finančního účetnictví a auditingu připravila v této souvislosti dotazníkové šetření, jehož úkolem je zjistit, jaké je povědomí o činnosti Národní účetní rady mezi účetními a auditory a jaké interpretace používají účetní a auditoři ve své práci.

Výzkum je připraven pod vedením paní prof. Ing. Libuše Müllerové, CSc. a její doktorandky Ing. Kateřiny Poláchové, které připravily následující dva elektronické dotazníky, které jsou anonymní, bez komerčního využití.

Uzávěrka pro vyplnění dotazníků je do neděle 14. dubna 2019, pak budou dotazníky vyhodnoceny a výsledky zveřejněny na stránkách Národní účetní rady.

(Národní účetní rada, www.nur.cz, 2019)

Aktuálně