Novela daňového řádu v souvislosti se zákonem o zpracování osobních údajů

Datum vydání: 29. 3. 2019 Autor: Bureš, Martin

Poslanci přehlasovali stanovisko Senátu ke sněmovnímu tisku 139, jehož součástí je i novela daňového řádu. Novela tak po podpisu prezidentem a vydání ve Sbírce zákonů nabude platnosti a poté i účinnosti.

Poslanci přehlasovali 12. 3. 2019 návrh novely zákona o zpracování osobních údajů („Novela“), která drobně novelizuje také zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád („DŘ“), vrácený ze Senátu, přičemž setrvali na návrhu Novely odeslaném do Senátu. Novela půjde v blízké době na podpis prezidentovi.

Návrh Novely, který vláda předložila do Poslanecké sněmovny loni v březnu,

vznikl zejména díky transpozici směrnice EU 2016/680, jež si klade za cíl:

  • zajistit vysokou úroveň ochrany osobních údajů fyzických osob; a
  • usnadnit výměnu osobních údajů mezi příslušnými orgány členských států pro zajištění účinné policejní a justiční spolupráce v trestních věcech.

Obecná část je obsažena v předkládaném zákoně o zpracování osobních údajů, přičemž na činnost justičních a policejních orgánů se budou vztahovat nejen zvláštní právní předpisy, které regulují jejich činnost, nýbrž také zákon o zpracování osobních údajů. Podle předkladatelů je v této souvislosti potřeba reflektovat odlišné postavení a organizaci různých policejních a justičních orgánů (úkoly a účely zpracování, pověřenci, obecné zásady postupu apod.).

Za účelem zajištění dodržení příslušných záruk o ochraně osobních údajů při zpracovávání, uchování a předávání údajů jmenné evidence cestujících a zpracování osobních údajů obecně vznikne funkce pověřence pro ochranu osobních údajů. Úkolem pověřence bude mj.:

  • kontrolovat ochranu osobních údajů při nakládání s údaji jmenné evidence cestujících;
  • poskytovat poradenství a školení o povinnostech v oblasti ochrany osobních údajů;
  • přijímat stížnosti a žádosti subjektů údajů souvisejících se zpracováním osobních údajů policií.

Návrh Novely doplňuje do DŘ ustanovení o tzv. zpracování osobních údajů správcem daně, přičemž podle mého názoru jsou nově vložená ustanovení nesrozumitelná a očekávám v této věci informaci ze strany Generálního finančního ředitelství.

Správce daně např. nově označí formou úředního záznamu osobní údaje, jejichž přesnost byla popřena nebo proti jejichž zpracování byla vznesena námitka, přičemž tyto údaje zpracovává i bez souhlasu subjektu údajů. Daňový subjekt má nově právo na přístup k osobním údajům zpracovávaným při správě daní, přičemž v tomto případě použijeme ustanovení pro nahlížení do spisu nebo nahlížení do osobních daňových účtů.

Podrobnosti o navrhované Novele najdete na stránkách Poslanecké sněmovny.

 

Zpracováno ve spolupráci s Ing. Martinem Burešem, daňovým poradcem J&Consulting, www.jaconsult.cz

 

Aktuálně