Nejnovější články na DAUC.cz: Daň jako náklad při pořízení majetku – Daňová exekuce – Novela insolvenčního zákona

Datum vydání: 3. 4. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám nejnovější příspěvky, v nichž například objasníme, kdy je daň součástí vstupní ceny dlouhodobého majetku, jak požádat o splátky zdravotního pojištění nebo jaké důkazní břemeno v řízení o návrhu na vyloučení majetku z daňové exekuce nese daňový subjekt.

Příspěvky budou součástí právě připravovaného tištěného časopisu Daně a právo v praxi č. 4/2019, který vychází koncem příštího týdne. Již nyní však předplatitelé našich verzí DAUC a EXPERT mají články k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Daně jako vedlejší pořizovací náklady ve vstupní ceně dlouhodobého majetku (Ing. Otakar Machala)
V článku se zaměříme na otázky účetního a daňového posouzení daní, jež nějakým způsobem souvisí s (dlouhodobým) hmotným a nehmotným majetkem, a jejich eventuálního zahrnutí do ocenění tohoto majetku.

Povinnost správce daně vyzvat navrhovatele k předložení důkazů v řízení o návrhu na vyloučení majetku z daňové exekuce (Mgr. Klára Koukalová)
Tento článek se zaměřuje na řízení o návrhu na vyloučení majetku z daňové exekuce, zejména na důkazní břemeno navrhovatele a Nejvyšším správním soudem dovozenou povinnost správce daně, resp. odvolacího orgánu, vyzvat navrhovatele k předložení důkazů, kdy s účelností a správností tohoto závěru autorka článku polemizuje.

Splátky ve zdravotním pojištění (Ing. Antonín Daněk)
Základní a prvořadou povinností všech plátců pojistného ve zdravotním pojištění je řádné placení pojistného (záloh na pojistné u OSVČ), to znamená platit pojistné včas, ve správné výši, na správný účet a pod správným variabilním symbolem. Nicméně může nastat situace, kdy plátce z nejrůznějších důvodů není schopen dostát své zákonné povinnosti a dostane se do prodlení s platbami pojistného či záloh na pojistné. V takovém případě se může plátce obrátit na příslušnou zdravotní pojišťovnu se žádostí o řešení své finanční situace formou splátkového kalendáře. Více podrobností přináší následující příspěvek.

Novela insolvenčního zákona od 1. 6. 2019 (JUDr. Vladislava Dokoupilová)
Poslanecká sněmovna dne 22. 2. 2019 schválila novelu insolvenčního zákona, a to ve verzi, kterou poslanci odsouhlasili v říjnu 2018. Přehlasovali tak návrh Senátu a novela insolvenčního zákona, která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 31/2019, bude účinná od 1. 6. 2019. Článek přináší souhrn nejdůležitějších změn.

Otázky a odpovědi (JUDr. Marie Salačová):

Aktuálně