Čtěte na DAUC.cz: Přerušení podnikání – Judikatura – Zneužití práva

Datum vydání: 9. 4. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

V aktuálních článcích z daňové a souvisejících oblastí je tentokrát hojně zastoupena judikatura, nechybí však ani praktický článek na téma přerušení podnikání a nájmu.

Víte, že jako registrovaní uživatelé získáte od nás pravidelně každý měsíc články zdarma?

Příspěvky vychází v Daně a právo v praxi č. 4/2019 a pro naše předplatitele verze DAUC a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Přerušení podnikání a nájmu z daňového hlediska (Ing. Ivan Macháček)
V příspěvku si ukážeme daňové řešení situací, kdy se poplatník daně z příjmů fyzických osob s příjmy ze samostatné činnosti zdaňovanými dle § 7 ZDP, nebo poplatník s příjmy z nájmu zdaňovanými dle § 9 ZDP rozhodne krátkodobě nebo dlouhodobě přerušit tuto činnost.

Nad judikaturou týkající se omezení plateb v hotovosti (Ing. Zdeněk Burda)
Po čase se opět vracíme k judikatuře na téma porušování zákona o omezení plateb v hotovosti. V úvodu článku shrnujeme rozsudky na toto téma z minulosti a poté se věnujeme novějším judikátům.

Insolvenční zákon nebo daňový řád – který z nich je speciální? (Mgr. Petr Taranda)
Příspěvek se věnuje vývoji speciality dvou stěžejních zákonů – z nichž jeden upravuje insolvenční řízení a druhý řízení daňové. Obě tyto oblasti prošly určitým legislativním, názorovým a judikaturním vývojem, který se minimálně v rámci nazírání správních soudů přesunul časem ve prospěch speciality daňového řádu. Bohužel – i když by se mohlo zdát, že specialita není to, co by mělo řešení problematiky vztahů daňového a insolvenčního řízení zatěžovat, dosavadní vývoj judikatury v určitých oblastech těchto vztahů tomu ani zdaleka nenasvědčuje.

Zneužití práva v daňovém řízení (Bc. Jan Šlajs)
Tento článek se zabývá zneužitím práva v rámci daňového řízení. Nejdříve krátce rozebere zneužití práva jako takové, a to z pohledu právní teorie a právního řádu obecně a postupně uchopí jeho vymezení ve vztahu k daňovému řízení, a to zejména k dani z přidané hodnoty na základě judikatury Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora Evropské unie. Nevyhne se tak ani popisu algoritmu jeho testování, jak jej vymezil právě SDEU. Článek tak reaguje na změny daňových zákonů, jež mimo jiné přinesly vložení nového odstavce do § 8 daňového řádu, který je právě promítnutím zákazu zneužití práva a který doposud v hmotněprávní rovině daňové právo postrádalo.

Aktuálně