Nové články nejen k daňovému balíčku

Datum vydání: 15. 4. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro naše předplatitele uveřejňujeme další odborné články, tentokrát zaměřené převážně na daňový balíček 2019.

Články budou publikovány v tištěném časopise Účetnictví v praxi č. 4/2019, které bude čtenářům distribuováno po Velikonocích. Pro naše předplatitele verze DAUC a EXPERT jsou již nyní příspěvky k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Nájem nemovité věci (Ing. Petr Vondraš)
Nájem nemovité věci je osvobozen od daně. Existují však výjimky v podobě povinného účtování daně, ale i možnost dobrovolného zdanění, protože osvobození nájmu od DPH nemusí být vždy finančně výhodné. Změny v této oblasti navíc přináší i novela, která nabyla účinnosti 1. 4. 2019. Více se dočtete v našem příspěvku.

Daňový balíček 2019 (Ing. Pavel Běhounek)
K 1. 4. 2019 nabyl (až na výjimky) účinnosti již delší dobu očekávaný daňový balíček 2019 (zákon č. 80/2019 Sb.). Jedná se o poměrně rozsáhlý zákon, s jehož detaily se praxe bude nepochybně seznamovat ještě dlouhou dobu. Účelem tohoto článku je seznámit čtenáře s daňovým balíčkem alespoň rámcově a nasměrovat je k hlubšímu studiu změn, které se jich týkají. Podrobněji se článek věnuje především těm změnám, které je nutné uplatnit již v průběhu letošního roku.

Legislativní novinky k 1. 4. 2019 (Ing. Milena Drábová)
Příspěvek tradičně mapuje nejdůležitější legislativní události uplynulého měsíce - v čele s daňovým balíčkem - a informuje také o několika důležitých sděleních Generálního finančního ředitelství a České správy sociálního zabezpečení.

Aktuálně