Vyhodnocení veřejné konzultace k souhrnu řešení koncepce nové účetní legislativy

Datum vydání: 18. 4. 2019 Autor: Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo financí ČR zpřístupnilo na svých internetových stránkách dokument s názvem Vyhodnocení veřejné konzultace k souhrnu koncepce nové účetní legislativy 2020–2030. Veřejná konzultace probíhala od konce listopadu 2018 do poloviny ledna 2019 a zúčastnilo se jí 19 subjektů, které zaslaly celkem 205 podnětů a komentářů.

Veškeré podněty a komentáře byly zpracovány způsobem, který umožní pokračování další odborné diskuse k vybraným tématům. Cílem tohoto dokumentu je provést shrnutí vyjádření účastníků veřejné konzultace, které Ministerstvo financí obdrželo a poskytnout zúčastněným osobám zpětnou vazbu. Někteří účastníci veřejné konzultace budou osloveni k případné další spolupráci nad hledáním efektivních řešení vybraných témat.

Výstupy z veřejné konzultace slouží mimo jiné jako podklad pro další legislativní i nelegislativní kroky, například pro přípravu tématicky zaměřených odborných seminářů, které budou probíhat v následujících měsících, nebo pro přípravu věcného záměru nového zákona o účetnictví.

(Ministerstvo financí ČR, www.mfcr.cz, 2019. © thinkstockphotos.com)

Aktuálně