Nejnovější příspěvky: Odpisy – Koordinační výbory – Prodej přes Amazon

Datum vydání: 23. 4. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

V nejnovějších článcích objasníme, proč a kdy je vhodné nebo dokonce nutné používat odpisy ze tří různých pohledů a jak to ovlivňuje výsledky hospodaření. Upozorníme vás také na úskalí internetového prodeje s ohledem na přelomovou judikaturu a pokračujeme v seriálu komentujícím koordinační výbory.

Články jsou součástí časopisu Účetnictví v praxi č. 4/2019 a pro předplatitele verze DAUC a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete zdarma vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Účetní, daňové a controllingové pojetí odpisů (Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.)
Investiční činnost firmy je provázána s peněžními toky. Pořízená stálá aktiva využívá firma dlouhodobě. V případě odpisovaných aktiv tím pak rovněž dlouhodobě ovlivňuje své výsledky hospodaření. Odpisy vstupují také do kalkulací výrobních a prodejních cen. Odpisy jsou nezbytnou proměnnou ukazatele EBITDA, kterým lze stanovit orientační hodnotu firmy, ale i celé řady dalších ukazatelů finančního zdraví firmy. Účetní, daňové, ale i controllingové pojetí odpisů tedy významně ovlivňuje ekonomická rozhodování a hodnocení firem, proto se jimi podrobněji zabývá náš článek.

Průvodce Koordinačními výbory – 14. část (Ing. Martin Děrgel)
Pokračujeme v představování ukončených příspěvků řešených v rámci tzv. Koordinačních výborů. Tentokrát na následující témata:

  • Osvobození bezúplatných příjmů od příbuzného dle ZDP u osvojení, resp. od biologického rodiče
  • Daňová uznatelnost „sankce“ udělované finančním arbitrem podle § 17a zákona o finančním arbitrovi
  • Daň z nabytí nemovitých věcí z pohledu daní z příjmů
  • Registrace k DPH subjektu, který změnil skutečné sídlo do ČR
  • Podmínky pro nabývání zemního plynu a pevných paliv osvobozených od daně z energetických produktů v případě kombinované výroby tepla a elektřiny

Jak dosáhnout zisků prodejem přes Amazon a nepřijít o ně kvůli doměřené dani (Lukáš Moravec, Filip Sinecký)
Článek demonstruje klíčové principy zdaňování prodejců využívajících distribuční kanály Amazonu či obdobných platforem, upozorňuje na možné kritické body z pohledu identifikace daňových povinností prodejce a jejich plnění a také ukazuje trend zdanění prodejců Amazonu v blízké budoucnosti se zaměřením na zásadní změny v Evropě a nedávný přelomový judikát v USA, který mění principy fungování sales tax ve státech USA právě pro prodejce využívající platformy typu Amazon.

Otázky a odpovědi:

Aktuálně