Expertní příspěvky číslo 2/2019 přístupné předplatitelům

Datum vydání: 29. 4. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro předplatitele verze DAUC EXPERT jsme na portále uveřejnili expertní příspěvky číslo 2/2019. Zaměřujeme se na daňová a účetní úskalí v případě kryptoměn, určení okamžiku doručení písemnosti prostřednictvím datové schránky, analýzu argumentů pro a proti přijetí výslovného zakotvení principu zneužití práva v daňovém řádu nebo na právní aspekty opatření k vynucení nápravy dle zákona o evidenci tržeb.

Setkání s bitcoiny, nebo podobnými digitálními virtuálními nástroji, není dnes již vůbec raritou a může se přihodit i v běžné daňové nebo účetní praxi. Jak se ale s takovou situací vypořádat z pohledu oceňování, účtování, stanovení základu daně anebo vykazování? Podrobněji se tomuto tématu věnuje Milan Vodička v příspěvku s názvem Kryptoměna, kryptoaktivum a kryptověc.

Datové schránky byly v České republice zavedeny v červenci roku 2009. Zatímco zpočátku sloužily pouze pro komunikaci určitého omezeného okruhu subjektů s orgány veřejné moci, postupem času se okruh osob, které musely ze zákona disponovat datovou schránkou, rozšiřoval a elektronická komunikace jejím prostřednictvím se stala obvyklou, ve styku s orgány veřejné moci preferovanou a v některých případech dokonce nutnou.  Příspěvek nazvaný Doručování do datové schránky a fikce doručení autorky Adély Šianské se zaměřuje na problematiku určení okamžiku doručení písemnosti prostřednictvím datové schránky v kontextu aktuální judikatury tuzemských soudů. 

Legislativní proces, na jehož konci má být do daňového řádu zakotven princip zákazu zneužití práva, je u konce. Prezident České republiky podepsal dne 15. března 2019 novelu daňového řádu č. 80/2018 Sb. poté, co Poslanecká sněmovna setrvala na původním návrhu zákona, který postoupila Senátu. Článek Radima Boháče a Petry Šmirausové s názvem Výslovné zakotvení principu zákazu zneužití práva v daňovém řádu shrnuje tento legislativní proces a analyzuje argumenty pro a proti přijetí výslovného zakotvení principu zneužití práva v daňovém řádu.

Jedním z případů, který byl v souvislosti s evidencí tržeb hojně diskutován, bylo uzavření dvou provozoven papírnictví (téhož poplatníka) těsně před začátkem nového školního roku v září roku 2017.  Daňový subjekt se ohradil proti rozhodnutí Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj podáním zásahové žaloby ke Krajskému soudu v Brně. Předmětem příspěvku Právní aspekty opatření k vynucení nápravy dle zákona o evidenci tržeb ve světle judikatury správních soudů autorky Petry Liškové je rozbor právní úpravy opatření k vynucení nápravy v zákoně o evidenci tržeb, a to zejména v souvislosti s rozsudkem Nejvyššího správního soudu v dané věci a jeho dopadů do praktické aplikace předmětných institutů.

V rubrice Judikatura českých soudů se Milan Podhrázký zaměřuje na Ručení příjemce zdanitelného plněníZamezení dvojího zdanění (daň z příjmů) a Úrok z neoprávněného jednání správce daně.

Judikatury Soudního dvora Evropské unie vybírá Jan Rambousek Následný daňový podvod a zodpovědnost za nějNutnost poskytnout informaceNutnost doručení daňového dokladu.

 

Další články na odborná témata naleznete na stránce OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY, kde si vše můžete pohodlně filtrovat a vyhledávat dle vašich potřeb.

 

Aktuálně