Interpretace Národní účetní rady I-39

Datum vydání: 30. 4. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Národní účetní rada na svém zasedání dne 15. dubna 2019 schválila text interpretace I-39 Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku.

Zpracovatelem interpretace je doc. Ing. Hana Březinová, CSc. a Ing. Petr Vácha, oba za Komoru auditorů ČR. Hlasování všech členů pro text interpretace bylo jednomyslné. Cílem této interpretace je stanovit jednotný postup účtování vybraných sporných případů inventarizačních rozdílů u zásob a dlouhodobého majetku.

Text interpretace je k dispozici odborné veřejnosti na stránkách Národní účetní rady zde >>

 (Národní účetní rada, www.nur.cz, 2019. © thinkstockphotos.com)

 

 

 

 

Aktuálně