Upozornění k tiskopisu Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákona o daních z příjmů“)

Datum vydání: 24. 5. 2019 Autor: Finanční správa

Na webových stránkách Finanční správy je dostupný nový tiskopis „Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů“, č. 25 5478 MFin 5478 – vzor č. 15 (dále jen „Oznámení“), který je platný pro plnění oznamovací povinnosti podle § 38da zákona o daních z příjmu.

Tiskopis je dostupný na https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5478_15.pdf?201905192108

Toto Oznámení nahrazuje tiskopis „Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou“ č. 25 5478 MFin 5478 – vzor č. 14 (dále jen „Hlášení“). Nový tiskopis Oznámení se použije poprvé pro splnění oznamovací povinnosti podle § 38da zmíněného zákona v květnu za období duben tohoto roku.

Ustanovení § 38da odst. 4 zákona o daních z příjmu vymezuje okruh plátců daně, kteří jsou povinni toto podání učinit elektronicky. Vzhledem ke skutečnosti, že novela zákona o daních z příjmu zahrnující nový § 38da vstoupila v platnost dne 27. 3. 2019 s účinností od dne 1. 4. 2019 bude EPO formulář Oznámení dostupný v průběhu měsíce června tohoto roku.

Do doby zveřejnění nového EPO formuláře Oznámení, vč. jeho formátu a struktury datové zprávy, lze učinit elektronické podání prostřednictvím stávajícího formuláře Hlášení v EPO aplikaci na adrese: https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces pod odkazem Daň vybíraná srážkou - Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou

Splnění oznamovací povinnosti podle § 38da zákona o daních z příjmů na stávajícím formuláři Hlášení nelze považovat za vadu podání, a proto ho správce daně nebude do doby nasazení Oznámení rozporovat. Povinnost sražení a odvodu daně tímto není dotčena.

(Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz/, 2019. Foto: ilustrační)

Aktuálně