Nové články na DAUČ: Novela zákona o DPH – Daňové doklady – Nehmotný majetek

Datum vydání: 23. 5. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikujeme aktuální příspěvky, v nichž se nadále věnujeme velké dubnové novele daňových zákonů. Zařazujeme ale také praktický článek k účetním postupům v oblasti nehmotného majetku. Dále vybíráme i praktické dotazy z poradny.

Články jsou součástí licence DAUČ nebo EXPERT a v tištěné podobě vychází v časopise Účetnictví v praxi č. 5/2019. Předplatitelé je mohou nalézt v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Daňové doklady a opravné daňové doklady od 1. 4. 2019 (Ing. Pavel Běhounek)
Tento článek se zaměřuje na změny v oblasti daňových dokladů, zejména opravných daňových dokladů a jejich promítnutí do kontrolního hlášení. Důležitou změnou, která se daňových dokladů také týká, jsou také změny v zaokrouhlování.

Dlouhodobý nehmotný majetek (Ing. Zdeněk Morávek)
V praxi účetních jednotek se poměrně často vyskytují problémy se správným účetním postupem ohledně kategorie nehmotného majetku. Jedná se, zejména z právního hlediska, o poměrně složitou kategorii, a proto je pro správný postup nutné znát širší právní a ekonomické souvislosti. Jednoduchá úprava není ani v oblasti daňové. Následující příspěvek proto objasňuje nejdůležitější postupy při účtování o dlouhodobém nehmotném majetku.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty – 1. část (Ing. Petr Vondraš)
Od 1. 4. 2019 je účinná novela zákona o DPH č. 80/2019 Sb. Původní vládní návrh obsahoval 269 bodů, při projednávání byly předloženy další pozměňovací návrhy, a tak proces schvalování započatý 13. 6. 2018 rozesláním návrhu zákona poslancům byl završen až 15. 3. 2019 podpisem prezidenta republiky. Novela reaguje jak na požadavky Směrnice EU, tak i na některé judikáty Soudního dvora Evropské unie. Více informací přináší následující článek.

Legislativní novinky k 2. 5. 2019 (Ing. Jan Brantl)
Opět přinášíme úvodník s výběrem novinek a užitečných informací, se kterými se lze setkat v praxi. V prvním příspěvku se budeme stručně zabývat tzv. adaptačním zákonem, který vstupuje v účinnost prakticky po roce od účinnosti obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR). Dále bychom chtěli zmínit novou interpretaci Národní účetní rady a ve stručnosti informace, které byly publikovány na webu Finanční správy ČR v souvislosti s přijetím novel daňových zákonů.

Otázky a odpovědi:

Aktuálně