Čtěte na DAUČ: Výpověď svědka – Daně v daňových výdajích – Jiný majetek

Datum vydání: 28. 5. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

V nejnovějších článcích kromě tradičního pokračování aktuálního výběru koordinačních výborů přinášíme také téma svědecká výpověď a procesní pravidla závazná pro správce daně i jednotlivé svědky, dále v praktických příkladech objasníme účtování o daních a kritéria jejich daňové uznatelnosti.

Články jsou součástí licence DAUČ nebo EXPERT a rovněž i časopisu Účetnictví v praxi č. 5/2019. Předplatitelé je mohou nalézt v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Výpověď svědka v daňovém řízení (Mgr. Ing. Alena Dugová)
V daňovém řízení stíhá v první fázi důkazní břemeno daňový subjekt. Ten musí prokázat všechny skutečnosti, které je povinen uvádět v řádném daňovém tvrzení, dodatečném daňovém tvrzení a dalších podáních. Pro prokázání skutečností se často v praxi realizuje svědecká výpověď příslušných osob. Tento článek se zabývá svědeckou výpovědí a jednotlivými způsoby, jak může být vyžadována správcem daně přítomnost různých osob na jednáních a shrnuje procesní pravidla jak pro pozvané osoby, tak pro správce daně. Po přečtení článku by příslušná osoba měla mít představu, co může od svědecké výpovědi před správcem daně čekat.

Daně a příslušenství daní ve výdajích (nákladech) podnikatelů (Ing. Jiří Vychopeň)
Každý podnikatel je mimo jiné i daňovým subjektem, k jehož základním povinnostem patří i placení daní do příslušného veřejného rozpočtu podle platných daňových předpisů. Daň nemusí být vždy jen příjmem veřejného rozpočtu, tj. výdajem (nákladem) daňového subjektu, ale v některých případech může být i vratkou z veřejného rozpočtu či jiným nárokem daňového subjektu vůči veřejnému rozpočtu. Příspěvek objasňuje v praktických příkladech, jak o jednotlivých daních účtovat, a také kdy je lze uplatnit do daňově uznatelných výdajů.

Průvodce Koordinačními výbory – 15. část (Ing. Martin Děrgel)
Pokračujeme v představování ukončených příspěvků řešených v rámci tzv. Koordinačních výborů tentokrát na následující témata:

  • Povinnost zahraniční osoby předložit výpis z obchodního rejstříku v rámci řízení o povolení k nabytí plynu/elektřiny bez daně
  • Vliv štěpení nebo spojení akcií emitentem na časový test držby cenných papírů pro osvobození příjmů fyzických osob z úplatného prodeje cenných papírů dle § 4 odst. 1 písm. x) ZDP
  • Převod naspořených prostředků z penzijního připojištění na doplňkové penzijní spoření
  • Hlášení k dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně v souvislosti s výplatou, poukázáním nebo připsáním odměny člena orgánu právnické osoby (českého daňového nerezidenta)
  • Bezúplatný příjem v případě současného skončení nájemní a podnájemní smlouvy

Jiný majetek – daňová kategorie hmotného majetku (Ing. Ivan Macháček)
Vymezení hmotného majetku pro účely zákona o daních z příjmů nalezneme v § 26 odst. 2. Zajímavou kategorii hmotného majetku nalezneme pod písmenem f) tohoto ustanovení. Jedná se o tzv. jiný majetek. V článku si přiblížíme tento jiný majetek, který je hmotným majetkem pro účely daně z příjmů.

Aktuálně