Nejnovější články z oblasti daňové judikatury, práva a zdravotního pojištění

Datum vydání: 18. 6. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

V aktuální judikatuře komentujeme, za jakých okolností může být daňová kontrola nezákonná. Věnujeme se i náležitostem kmenového listu jakožto podílu společníka ve společnosti s ručením omezeným. A v oblasti zdravotního pojištění objasníme některé aspekty zaměstnávání osob ze zahraničí.

Články jsou součástí Daně a právo v praxi č. 6/2019 a předplatitelům verze DAUČ a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Nezákonná kontrola v judikatuře správních soudů (Ing. Zdeněk Burda)
Při kontrolách finančních úřadů bývá často hodně nervozity. Daňové subjekty pak někdy s kontrolou nesouhlasí nejen ve smyslu nesprávně stanoveného doměrku daně, ale namítají nezákonnost kontroly jako takové. Judikatuře z této oblasti je věnován dnešní příspěvek.

Spotřebitelské úvěry a jejich vliv na zadlužování lidí – 1. část (Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D., Ing. Jana Bellová, Ph.D., Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.)
V tomto příspěvku, rozděleném na dvě části, se věnujeme vlivu spotřebitelských úvěrů a jejich dopadu na zadlužování lidí. Následující článek shrnuje možnosti, jak získat finanční prostředky, a v závěru se věnuje spotřebitelským úvěrům, které nejsou určeny na bydlení. V pokračování se pak budeme věnovat spotřebitelským úvěrům na bydlení.

Některé výhody kmenového listu ve společnosti s ručením omezeným (JUDr. Lukáš Sadecký)
Případné vydání kmenového listu jakožto podílu společníka ve společnosti s ručením omezeným musí splňovat nejen určité výchozí zákonné předpoklady, ale i následné povinné obsahové náležitosti – o tomto všem pojednává následující příspěvek. Shrnuje zároveň i zcela konkrétní výhody tohoto cenného papíru.

Cizinci a český zaměstnavatel z pohledu zdravotního pojištění (Ing. Antonín Daněk)
Zaměstnávání osob ze zahraničí není v České republice jevem nijak mimořádným a zaměstnavatelé se s touto situací musejí vypořádat i v oblasti placení pojistného na zdravotní pojištění. Tito zaměstnanci mohou přicházet jak z „evropského“ prostoru, tedy ze států, kde se při zaměstnávání, resp. podnikání, postupuje podle dále uvedených koordinačních pravidel Evropské unie, tak z ostatních zemí. Bližší analýze této problematiky z pohledu zdravotního pojištění je věnován následující text.

Aktuálně