Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Datum vydání: 20. 6. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám stručný souhrn toho nejdůležitějšího, co bylo vydáno ve Sbírce zákonů, Sbírce mezinárodních smluv či na stránkách Finanční správy ČR v předchozích týdnech.

Vybrané právní předpisy naleznete i v sekci Obsah - Právní předpisy na portálu DAUČ | Vše pro daňaře a účetní.

Vybraný souhrn novel a informací, které se dotýkají oblasti daní a účetnictví, uvádíme níže včetně stručného komentáře Mgr. Ondřeje Drába, daňového poradce.

1. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Dotčené předpisy: zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb.), zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.), zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.), daňový řád (č. 280/2009 Sb.) a zákon o Finanční správě České republiky (č. 456/2011 Sb.)

 Novelizace zavádí v návaznosti na přijetí nového zákona o zpracování osobních údajů bližší úpravu této oblasti též do procesních předpisů upravujících oblast daní a sociálního a zdravotního pojištění.

 Účinnost: od 24. dubna 2019

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 111/2019)

2. Novela zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a zákona o daních z příjmů

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Novelizace zákona o daních z příjmů zavádí zdanění finanční náhrady poskytované církvím a náboženským společnostem dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Účinnost: od 1. ledna 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 125/2019)

3. Upozornění pro plátce daně ze závislé činnosti na příspěvek KV KDP č. 539/20.3.19 k § 6/12 zákona o daních z příjmů

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Finanční správa České republiky přináší informaci o projednání příspěvku na koordinačním výboru týkajícího se výpočtu dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců příslušných k zahraničním právním předpisům sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska od 1. 1. 2019.

Účinnost: N/A (publikováno 23. dubna 2019)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

Poznámka redakce: K tomuto tématu připravujeme podrobný článek od předkladatelky příspěvku na koordinační výbor, Ing. Lenky Novákové.

4. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010 pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech

Dotčené předpisy: Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z r. 2010, kterým se mění Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech (č. 2/2014 Sb.m.s.)

Prohlášení vymezuje zdaňovací období, za něž bude Česká republika poskytovat informace o daňových záležitostech na základě Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech formou automatické výměny informací o finančních účtech.

Platnost: od 1. června 2019

(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 26/2019)

5. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010 pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně zpráv podle jednotlivých zemí

Dotčené předpisy: Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z r. 2010, kterým se mění Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech (č. 2/2014 Sb.m.s.)

Prohlášení vymezuje zdaňovací období, za něž bude Česká republika poskytovat informace o daňových záležitostech na základě Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech formou automatické výměny zpráv podle jednotlivých zemí.

Platnost: od 1. června 2019

(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 27/2019)

Aktuálně