Bude vláda výrazně zasahovat do získávání záměrů o investiční pobídky?

Datum vydání: 24. 6. 2019 Autor: Bureš, Martin

Nově by společnosti měly být motivované investovat do výzkumu a vývoje, zaměstnávat výzkumné pracovníky nebo spolupracovat s výzkumnými institucemi.

Poslanecká sněmovna schválila na začátku června ve třetím čtení návrh novely dvou důležitých zákonů („Novela“):

  • zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů; a
  • zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti;

přičemž v blízké době půjde návrh Novely do Senátu.

Jednou z nejvýznamnějších změn je schvalování každého jednotlivého záměru o investiční pobídku vládou. Předkladatelé v této souvislosti spatřují výhodu zejména v pozitivním přínosu investic pro region.

Společnosti by podle návrhu Novely měly mj. nově splňovat také požadavky tzv. vyšší přidané hodnoty. Podle návrhu Novely by společnosti splnily podmínky pro konkrétní posuzovaný výrobní závod, pokud:

  • alespoň 70 % jejich zaměstnanců bude pobírat mzdu minimálně ve výši průměrné měsíční hrubé mzdy v kraji (kromě hlavního města Prahy), ve kterém se investice realizuje; a současně
  • podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním ve společnosti bude činit nejméně 10 % (nebo budou za určitých podmínek spolupracovat s vysokou školou či výzkumnou organizací v oblasti aktivit výzkumu a vývoje).

Pro investiční záměry podané před účinností návrhu Novely budou platit stávající podmínky pro získání investičních pobídek.

Podrobnosti o navrhované Novele najdete na stránkách Poslanecké sněmovny.

  

Zpracováno ve spolupráci s Ing. Martinem Burešem, daňovým poradcem J&Consulting, www.jaconsult.cz

 

Aktuálně