Publikovali jsme novelu, kterou se snižuje pojistné na nemocenské pojištění a ruší se karenční doba

Datum vydání: 13. 7. 2019 Autor: Bureš, Martin

Na portále DAUČ jsme publikovali zákon č. 164/2019 Sb. - novelu zákona o nemocenském pojištění, zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která od 1. 7. 2019 snižuje pojistné na nemocenské.

Prezident podepsal dne 18. 6. 2019 návrh novely:

  • zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění;
  • zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
  • zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení („Novela“).

Novela byla vyhlášena ve sbírce zákonů dne 1. 7. 2019 pod číslem 164/2019 Sb. a naleznete ji také v naší sekci Obsah - Právní předpisy.

Podle našeho názoru by měla být Novela posuzována společně s účinností zákona č. 259/2017 Sb. („Zákon“). Z tohoto důvodu se tato zpráva věnuje oběma účinným zákonům současně.

Hlavní pozitivní změnou Novely a Zákona ve prospěch poplatníků je snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění s účinností od 1. 7. 2019 pro zaměstnance z 2,3 % na 2,1 % z měsíčního vyměřovacího základu. Pro zaměstnavatele se tedy snižují „odvody“ na nemocenské pojištění z původních 2,3 % na 2,1 %. Z tohoto důvodu dochází zprostředkovaně také ke snížení tzv. superhrubé mzdy z původních 134 % hrubé mzdy na 133,8 % hrubé mzdy.

Novela dále obsahuje mj.:

  • zrušení karenční doby u nemocenské;
  • změny rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti;
  • změny výplaty dávek do ciziny.

Podrobnosti o Novele najdete na stránkách Poslanecké sněmovny.

  

Zpracováno ve spolupráci s Ing. Martinem Burešem, daňovým poradcem J&Consulting, www.jaconsult.cz

Aktuálně