Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Datum vydání: 23. 7. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám stručný souhrn toho nejdůležitějšího, co bylo vydáno ve Sbírce zákonů, na stránkách Finanční správy ČR či v Úředním věstníku EU v předchozích týdnech.

Vybrané právní předpisy naleznete i v sekci Obsah - Právní předpisy na portálu DAUČ | Vše pro daňaře a účetní.

Vybraný souhrn novel a informací, které se dotýkají oblasti daní a účetnictví, uvádíme níže včetně stručného komentáře Mgr. Ondřeje Drába, daňového poradce.

1. Novela zákona o nemocenském pojištění a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Dotčené předpisy: zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.) a zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (č. 589/1992 Sb.)

Novela zákona o nemocenském pojištění a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní sociální politiku zaměstnanosti se týká zejména zavádění tzv. e-neschopenky.

Platnost:
od 1. ledna 2020
od 1. července 2019 (úprava dřívějších novel dotčených zákonů týkajících procesu zavádění e-neschopenky)
od 1. ledna 2022 (vyjmutí vedení registru pojištěnců a registru zaměstnavatelů z gesce Ministerstva práce a sociálních věcí)

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 164/2019)

2. Informace k aplikaci přechodného ustanovení čl. II bodu č. 14 zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Generální finanční ředitelství informuje o způsobu aplikace přechodného ustanovení novely zákona o daních z příjmů publikované pod č. 80/2019 Sb. ve vztahu k zavedenému zmírnění podmínek uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj.

Účinnost: N/A (publikováno 24. června 2019)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

3. Informace k tiskopisu Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zákona č. 586/1992 Sb.

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o spuštění elektronického formuláře oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zákona o daních z příjmů.

Účinnost: N/A (publikováno 27. června 2019)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

4. Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Informace Generálního finančního ředitelství se věnuje registraci osob povinných k dani neusazených v České republice a jejich dalším povinnostem v oblasti daně z přidané hodnoty s akcentem na oblast zasílání zboží, zejména prodeje zboží prostřednictvím internetu, osobám v České republice, pro které pořízení zboží není předmětem daně.

Účinnost: N/A (publikováno 3. července 2019)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

5. Informace GFŘ k uplatňování DPH u poukazů

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Generální finanční ředitelství informuje o úpravách zdaňování poukazů v rovině daně z přidané hodnoty.

Účinnost: N/A (publikováno 12. července 2019)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

6. Nespolehlivá osoba DPH

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Generální finanční ředitelství připravilo v návaznosti na novelu č. 80/2019 Sb. dodatek ke své informaci z 19. června 2017 k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky.

Účinnost: N/A (publikováno 12. července 2019)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

7. Upozornění k tiskopisům 2019

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Finanční správa vydává na svých stránkách upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2019.

Účinnost: N/A (publikováno 23. července 2019)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

Právo Evropské unie

1. Novela prováděcího nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty

Dotčené předpisy: prováděcí nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (č. 79/2012)

Novela rozšiřuje správní spolupráci o výměnu celních informací a informací o registraci vozidel.

Platnost: od 1. ledna 2020

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 179 pod č. 2019/1129)

 

Aktuálně