Informace GFŘ k uplatňování DPH u poukazů

Datum vydání: 16. 7. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na webu Finanční správy byla publikována informace čj. 59727/19/7100-20116-506729 k uplatňování DPH u poukazů.

Informace podrobněji seznamuje s novou úpravou poukazů přijatou na úrovni EU a národní legislativy:

 • Úvod, základní pojmy
 • Poukaz
 • Jednoúčelový poukaz
 • Víceúčelový poukaz
 • Vydání poukazu
 • Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě jednoúčelového poukazu
 • Převod jednoúčelového poukazu
 • Skutečné předání zboží či poskytnutí služby v případě jednoúčelového poukazu
 • Plnění uskutečněné osobou, která poukaz vlastním jménem vydala
 • Plnění uskutečněné osobou, která poukaz vlastním jménem nevydala
 • Reklamace zboží a služeb
 • Částečné pokrytí úplaty za plnění jednoúčelovým poukazem
 • Nevyčerpaný jednoúčelový poukaz
 • Jednoúčelový poukaz poskytnutý bez úplaty
 • Zrušení registrace plátce
 • Převody jednoúčelových poukazů v rámci EU a třetích zemí
 • Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě víceúčelového poukazu
 • Převod víceúčelového poukazu
 • Skutečné předání zboží nebo poskytnutí služby u víceúčelového poukazu
 • Poskytnutí služby v přímé souvislosti s převodem víceúčelového poukazu
 • Přechodná ustanovení

Informaci naleznete v PDF na stránkách Finanční správy.

Aktuálně