Nespolehlivá osoba DPH

Datum vydání: 17. 7. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na webu Finanční správy byl publikován dodatek k informaci GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby čj. 59746/19/7100-20118-012287.

Zároveň je zde k dispozici i aktualizovaná verze informace ve znění tohoto dodatku č. 1.

  • Dodatek č. 1 k Informaci GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (čj. 59746/19/7100-20118-012287)
  • Informace GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky podle zákona o DPH ve znění Dodatku č. 1 (47 484/17/7100-20118-012287)

 

Aktuálně