Nejnovější články: Chyby v kontrolním hlášení – Dohody – Aktuální judikatura

Datum vydání: 6. 8. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

V aktuálních článcích upozorníme na nejčastější nedostatky při vyplňování kontrolních hlášení, dále se věnujeme zdanění příjmů z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Nechybí ani tematika zdravotního pojištění a aktuální daňové judikáty.

Články budou součástí letního dvojčísla časopisu Daně a právo v praxi. Naši předplatitelé verze DAUČ a EXPERT je mají k dispozici také v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Nejčastější chyby v kontrolním hlášení (Ing. Václav Benda)
Plátci si již pravidla a postupy při podávání kontrolních hlášení v návaznosti na aktuálně platnou legislativní úpravu a navazující metodiku GFŘ osvojili, ale přesto se občas dopouštějí porušení některých pravidel či chyb při podávání kontrolních hlášení, které potom mohou být správci daně sankcionovány. V článku jsou shrnuta základní pravidla pro podávání kontrolních hlášení a upozorněno na nejčastější chyby či porušení zákona o DPH, kterých se plátci při podávání kontrolních hlášení dopouštějí.

Dohody v roce 2019 a zákon č. 80/2019 Sb. (Ing. Ivan Macháček)
Z § 3 zákoníku práce vyplývá, že základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Takzvané dohody uzavírá řada zaměstnanců s druhým zaměstnavatelem, přičemž u hlavního zaměstnavatele má zaměstnanec uzavřen hlavní pracovní poměr. V článku si odpovíme na otázky související se zdaněním příjmů z dohod v případě, že zaměstnanec učiní nebo neučiní prohlášení k dani u příslušného zaměstnavatele.

Spotřebitelské úvěry a jejich vliv na zadlužování lidí – 2. část (Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D., Ing. Jana Bellová, Ph.D., Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.)
V minulé části jsme se věnovali vlivu spotřebitelských úvěrů na zadlužování lidí, firem i státu a zejména vlivu spotřebitelských úvěrů na jiné věci než na bydlení. Nyní podrobněji analyzujeme spotřebitelské úvěry na bydlení, zabýváme se postupem bank, splácením či nesplácením, úrokovými sazbami, možností předčasného splacení a dalšími faktory spojenými s těmito typy úvěrů.

Nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání a zdravotní pojištění (Ing. Antonín Daněk)
V následujícím textu uvádíme postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění při nejčastěji se vyskytujících případech nepřítomnosti zaměstnance v zaměstnání včetně specifického řešení situace, která může nastat u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Aktuální judikatura (JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský)

Otázky a odpovědi:

Aktuálně