Expertní příspěvky číslo 4/2019 přístupné předplatitelům

Datum vydání: 21. 8. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro předplatitele verze DAUC EXPERT jsme na portále uveřejnili expertní příspěvky číslo 4/2019. Zaměřujeme se na transferové ceny v auditovaných účetních závěrkách ve světle judikatury NSS, uplatňování výdajů procentem z příjmů a některé další otázky související s paušálními výdaji, dále vyměření daně po uplynutí lhůty pro stanovení daně nebo na účtování kryptoměn.

Příspěvek Libuše Müllerové a Michala Šindeláře s názvem Transferové ceny v auditovaných účetních závěrkách ve světle judikatury NSS se snaží se vyvrátit názor, že auditoři se transferovými cenami nemusí zabývat. Důkazem jsou vybrané mezinárodní auditorské standardy, které musí auditoři při poskytování auditorských služeb dodržovat a které upozorňují na rizika v souvislosti s transakcemi mezi spojenými osobami. Dalším důkazem je vybraná judikatura NSS, kde v důsledku nesprávně nastavených transferových cen došlo nejen ke krácení daní, ale i k výraznému zkreslení účetních informací ve zveřejňovaných auditovaných účetních závěrkách. 

Zvýšení maximální částky výdajů procentem z příjmů od roku 2019 i úvahy o zavedení paušální daně přivedly autorku Moniku Sušánkovou k zamyšlení nad smyslem uplatňování výdajů procentem z příjmů a nad vývojem obsahu dnešního § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů i nad některými dalšími otázkami s paušálními výdaji souvisejícími. Vše podstatné se dozvíte v příspěvku s názvem Výdaje procentem z příjmů u podnikání a jiné samostatné činnosti – minulost, současnost, budoucnost. 

Smyslem příspěvku Miloslava Kopřivy nazvaném Vyměření daně po uplynutí lhůty pro stanovení daně aneb aplikace nálezu Ústavního soudu na úpravu daňového řádu je upozornit na rozdíly při zdánlivě shodné právní úpravě vyměření daně podle zákona o správě daní a poplatků a podle daňového řádu a na důsledky, jaké tyto rozdíly mají v aplikaci judikatury ve věci vyměření daně po uplynutí prekluzivní lhůty pro stanovení daně. 

Článek s názvem Kryptoměny a účetnictví od Zdeňka Urbana se snaží zaplnit určitou legislativní mezeru v oblasti účtování kryptoměn, které se prováděcí předpisy k zákonu o účetnictví speciálně nevěnují, a zatím v této věci nebyly schváleny ani jiné vhodné dokumenty, jež by mohly alespoň částečně nahradit účetní standardy v této oblasti. Autor se na kryptoměnu dívá jak z pohledu způsobu jejího pořízení, tak i s přihlédnutím k jejímu plánovanému způsobu užití. Závěrem pak zmiňuje i možný legislativní vývoj v této oblasti, především předpokládanou metodickou činnost Národní účetní rady. 

V rubrice Judikatura českých soudů se Milan Podhrázký zaměřuje na Důsledky nevyzvání k podání dodatečného daňového tvrzení, Změna volby způsobu určení srovnávací daňové hodnoty a Odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření

Judikatury Soudního dvora Evropské unie vybírá Jan Rambousek Měsíční lhůta při vrácení daně není prekluzivní, Nárok na odpočet a sankce v případě podvodu, Zdanění statutárního orgánu a Skutečné využití dodané lodě.

 

Další články na odborná témata naleznete na stránce OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY, kde si vše můžete pohodlně filtrovat a vyhledávat dle vašich potřeb.

 

Aktuálně