Články jsme nově propojili na související judikaturu!

Datum vydání: 26. 8. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Naši předplatitelé verze Expert mají nyní k dispozici novou funkcionalitu - propojení autorských článků se souvisejícími judikáty!

Řada odborníků z řad našich autorů se specializuje na komentování aktuální daňové judikatury. Jejich články budou nyní na portále DAUČ přímo propojené na konkrétní soudní rozhodnutí, která jsou v textu článků rozebírána.

Podívejte se například na jeden z prvních takto propojených příspěvků Ing. Zdeňka Burdy Úroky z pozdě vráceného nadměrného odpočtu DPH, v němž se autor věnuje výběru aktuální judikatury z oblasti prověřování nároku na odpočet DPH ze strany finančních úřadů. Kvůli tomuto prověřování v řadě případů dochází ke značné časové prodlevě, než je nadměrný odpočet vyplacen, a stálým předmětem diskusí a soudních pří je tedy otázka, jak vysoký úrok má správce daně plátci DPH v takových případech uhradit.

Článek zpřístupňujeme všem našim uživatelům zdarma, stejně jako v něm uvedené judikáty. Jedná se o ukázku placené služby, která je součástí expertní verze předplatného.

Zdrojem judikátů je nejrozsáhlejší elektronická knihovna ASPI (Automatizovaný systém právních informací) obsahující vždy aktuální a ověřené informace. V ASPI jsou zpracovány kompletní oficiální Sbírky rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, ale i vrchních, krajských, městských, okresních a obvodních soudů.

Aktuálně