Aktuální příspěvky na DAUČ.cz: Oznámení o příjmech – CFC pravidla – Novela zákona o investičních pobídkách

Datum vydání: 6. 9. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Aktuální články jsou tentokrát zaměřeny převážně na témata vyplývající z několika novel: ať už jde o novou oznamovací povinnost plátce daně z příjmů, dopady směrnice ATAD na pravidla zdaňování zahraničních dceřiných společností nebo o novelu zákona o investičních pobídkách.

Články vyjdou příští týden v časopise Daně a právo v praxi č. 9/2019 a naši předplatitelé verze DAUČ nebo EXPERT je mají již nyní v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Rozšíření právní úpravy oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí (Mgr. Petra Šmirausová)
Článek komentuje novelizaci právní úpravy oznamovací povinnosti, kterou zákon o daních z příjmů ukládá plátci daně v případech, kdy vyplácený příjem plyne do zahraničí. Změna je účinná od 1. 4. 2019 a je součástí daňového balíčku 2019 připraveného Ministerstvem financí v průběhu minulého roku. Článek se věnuje srovnání již novelizované právní úpravy oznámení s jejím dosavadním zněním a dále důsledkům, které z této změny vyplývají zejména pro plátce daně z příjmů.

Základní podstata pravidla zdaňování zahraničních dceřiných společností („CFC rules“) aneb Zabrání Holanďani přelévání „zisků“ do tzv. daňových rájů? (Ing. Martin Bureš)
Máte dceřinou společnost v zahraničí? V našem článku si představíme, za jakých okolností by mohla česká mateřská společnost zdaňovat v České republice určité vymezené příjmy dceřiné společnosti umístěné v zahraničí. Po představení omezení daňové účinnosti nadměrných výpůjčních výdajů a exit tax z minulých článků navážeme na další dopady tolik diskutované směrnice ATAD v oblasti pravidel zdaňování zahraničních dceřiných společností.

Přehled podstatné judikatury Nejvyššího správního soudu v daňových věcech za rok 2019 (Jan Šlajs)
Tento článek rozebírá judikaturu Nejvyššího správního soudu v daňových věcech. Vybraná rozhodnutí byla publikována ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v uplynulých šesti měsících. Text obsahuje vždy právní větu vytvořenou příslušným senátem Nejvyššího správního soudu a poté krátký rozbor odůvodnění rozsudku.

Novela zákona o investičních pobídkách – sněmovní tisk č. 298 (Petr Andrle)
Následující příspěvek je věnován nedávno Senátem přijaté novele zákona o investičních pobídkách – sněmovnímu tisku č. 298. Příspěvek popisuje jak podmínky dle stávajícího zákona, tak i novelou upravené podmínky investičních pobídek. Vysvětluje také důvody, které k přijetí novely zákonodárce vedly.

Zdravotní pojištění a nemoc OSVČ (Ing. Antonín Daněk)
V případě nemoci podnikatele – osoby samostatně výdělečně činné – je ve zdravotním pojištění důležité, jak dlouho tato nemoc trvá. Pokud se jedná o krátkodobou záležitost, nemusí mít nemoc podstatný vliv na vývoj samotné podnikatelské aktivity. Ovšem při déletrvajícím onemocnění mohou pro OSVČ nastat komplikace, třeba i dosti závažné. A právě na situace související s nemocí OSVČ pamatuje do určité míry i právní úprava platná ve zdravotním pojištění, kdy cílem zákonodárce je poskytnout osobám samostatně výdělečně činným určitou úlevu jak při placení záloh na pojistné, tak při celkové platbě pojistného za rozhodné období kalendářního roku ve vazbě na minimální vyměřovací základ platný pro OSVČ. Více informací se dočtete v našem příspěvku.

Aktuálně