Nově na DAUČ.cz: Zálohy na daň z příjmů – Osvobození prodeje nemovitostí – Pacht

Datum vydání: 11. 9. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

V nejnovějších příspěvcích jsme se tentokrát zaměřili na zálohy na daň z příjmů – podíváme se na ně jak z pohledu daňové optimalizace, tak i očima judikatury. Dále uveřejňujeme i příspěvek na téma osvobození příjmů z prodeje nemovitostí.

Články vychází v časopise Daně a právo v praxi č. 9/2019 a naši předplatitelé verze DAUČ nebo EXPERT je mají tradičně k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Zálohy na daň z příjmů a jejich využití k daňové optimalizaci za rok 2019 (Ing. Ivan Macháček)
Příspěvek shrnuje problematiku placení záloh na daň z příjmů fyzických osob dle příslušných ustanovení daňového řádu a zákona o daních z příjmů a jejich započtení v rámci sestavení přiznání k dani z příjmů fyzických osob s možností využití záloh k daňové optimalizaci.

Zálohy na daň v judikatuře správních soudů (Ing. Zdeněk Burda)
Placení záloh na základě daňové povinnosti v uplynulém období je jednou ze základních povinností daňových poplatníků a jejich neuhrazení je sankcionováno úrokem z prodlení. Poplatník má však možnost požádat o stanovení záloh jinak (např. při nepříznivém vývoji jeho podnikání). Sporům v oblasti záloh je věnován dnešní výběr z judikatury správních soudů.

Osvobození příjmů fyzických osob z prodeje nemovitých věcí (Ing. Martin Děrgel)
V tomto příspěvku si ukážeme, za jakých podmínek budou příjmy fyzických osob z prodeje nemovitých věcí osvobozeny od daně z příjmů - podíváme se na osvobození jak u "objektů bydlení", tak i u "jiných nemovitých věcí". Probereme podmínky, které je nutno dodržet, a vše objasníme na praktických příkladech.

Pacht (Prof. JUDr. Karel Marek, CSc.)
Článek se nejprve zabývá obecnými otázkami pachtu. Pojednává o základním ustanovení tohoto smluvního typu, o účelu pachtu, péči pachtýře jako řádného hospodáře a případných vadách na věci. Dále se věnuje zemědělskému pachtu a pachtu závodu.

Aktuálně