Čtěte na DAUČ.cz: Legislativní novinky – Základní kapitál v účetnictví s. r. o.

Datum vydání: 18. 9. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikovali jsme nové články, v nichž komentujeme legislativní novinky a také objasňujeme, že ne vždy automaticky platí, že kdo přiznává DPH, ji musí i finančnímu úřadu odvést. Zabýváme se také účetními operacemi se základním kapitálem v s. r. o.

Příspěvky jsou součástí měsíčníku Účetnictví v praxi č. 9/2019, který bude teprve koncem týdne vytištěn. Jste-li ovšem předplatiteli verze DAUČ nebo EXPERT, první články máte už teď k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Legislativní novinky k 30. 8. 2019 (Ing. Jaroslav Kovařík)
V tomto příspěvku bychom vás chtěli upozornit na novinku v evidenci a zpracování pracovních neschopností s účinností od 1. 1. 2020. Dále bychom chtěli poukázat na - dle našeho názoru - již ustálenou, avšak stále se opakující judikaturu Nejvyššího správního soudu týkající se rozdělování nákladů na opravy a technické zhodnocení v rámci jedné stavební akce. Jedná se o častou chybu, které se daňové subjekty často dopouštějí. V dalších informacích pak představujeme možné směry, kam se daňová legislativa buď bude, nebo se může ubírat.

Kdo je osobou povinnou přiznat nebo zaplatit daň (Ing. Petr Vondraš)
Zákon o dani z přidané hodnoty vymezuje v § 108 osoby povinné přiznat daň a v odstavci 5 téhož ustanovení i osoby, které jsou povinny daň zaplatit. Automaticky tedy neplatí, že kdo daň přiznává, ji musí i finančnímu úřadu odvést. Jedním z důvodů je, že ti, kdo jsou povinni dle § 108 ZDPH daň přiznat, vykáží v daňovém přiznání nadměrný odpočet, a proto daň neodvádí. Další skupinou jsou ti, kdo jsou povinni daň sice přiznat, ale zároveň si u daného plnění mohou uplatnit plný nárok na odpočet. Jedná se například o příjemce služby z jiného státu Evropské unie, nebo příjemce plnění v režimu přenesení daňové povinnosti. Ani ti pak přiznanou daň neodvádějí. Blíže se o této problematice dočtete v našem příspěvku.

Operace se základním kapitálem ve společnosti s ručením omezeným (prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.)
Společnost s ručením omezeným patří u nás mezi nejrozšířenější právní formu obchodní společnosti. Pravidla počínaje jejím založením a konče jejím zrušením upravuje zákon o obchodních korporacích v § 132–242. Důležitou oblastí účetnictví každé obchodní společnosti jsou operace týkající se základního kapitálu, o nichž pojednává následující článek.

Aktuálně