Nová XML struktura kontrolního hlášení DPH v platnosti od 1. 10. 2019

Datum vydání: 1. 10. 2019 Autor: Finanční správa

Všem plátcům a osobám podávajícím kontrolní hlášení DPH připomínáme, že od 1. 10. 2019 je v platnosti nová XML struktura kontrolního hlášení DPH.

Všechna kontrolní hlášení nebo následná kontrolní hlášení DPH podávaná od 1. 10. 2019 musí být podána pouze prostřednictvím nové XML struktury kontrolního hlášení DPH a to bez ohledu na období, za které je kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení podáváno.

Související informace a odkazy >>>

(Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2019. © shutterstock.com)

 

Aktuálně