Pravidla zaokrouhlování dokladů od 1. 10. 2019

Datum vydání: 4. 10. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pravidla zaokrouhlování dokladů jsou všeobecně zažitá, ale zeptáte-li se několika účetních nebo daňových poradců, zjistíte, že se u odborné veřejnosti objevuje několik názorů a variant řešení. Ale který postup je ten správný?

S novelou zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, účinnou od 1. 4. 2019, došlo ke změně výpočtu DPH z koncové částky, ale i ke zrušení možnosti zaokrouhlování vypočtené DPH na celé koruny. Dne 1. 10. 2019 uplynula doba 6měsíčního přechodného období, kdy bylo možné postupovat podle původních pravidel, a nová pravidla pro výpočet DPH a jejího nezaokrouhlování jsou všeobecně platná pro všechny plátce DPH. Vedle této často medializované změny ovšem došlo i ke změně v zaokrouhlování dokladu jako takového. Tato změna dosud unikala větší pozornosti médií, a proto odborná veřejnost, ale i IT pracovníci, kteří jsou zodpovědní za soulad účetních programů s platnou legislativou, v tuto chvíli hledají odpověď na otázky: Lze zaokrouhlovat? Ovlivňuje zaokrouhlení DPH?

Přečtěte si celý článek na téma zaokrouhlování od 1. 10. 2019, včetně rozhodovací matice zaokrouhlování >>>

(Článek je součástí licence DAUČ a EXPERT.)

Aktuálně