Nejnověji na DAUČ: Penzijní spoření – Vyřazení majetku – Judikatura

Datum vydání: 11. 10. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

V aktuálních příspěvcích podrobně mapujeme daňovou podporu penzijních produktů, způsoby vyřazení hmotného majetku a komentujeme také nejnovější daňovou judikaturu Nejvyššího správního soudu.

Články – až na jeden judikát, který se nám do časopisu nevešel – vyjdou v čísle 10/2019 Daně a právo v praxi. Pro předplatitele verze DAUČ a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Daňová podpora penzijních produktů (Ing. Martin Děrgel)
Příspěvek mapuje nejrůznější způsoby financování spoření na penzi a daňovou motivaci k tomuto spoření ze strany státu.

Hmotný majetek a způsoby jeho vyřazení z obchodního majetku fyzické osoby (Ing. Ivan Macháček)
V následujícím textu uvádíme daňové řešení u poplatníka daně z příjmů fyzických osob následujících variant vyřazení hmotného majetku z obchodního majetku:

  • vyřazení hmotného majetku pro osobní potřebu poplatníka,
  • vyřazení hmotného majetku v důsledku ukončení podnikání,
  • vyřazení hmotného majetku v důsledku škody,
  • vyřazení stavebního díla z obchodního majetku,
  • vyřazení hmotného majetku z obchodního majetku z důvodu vkladu do společnosti s r. o.,
  • přechod z daňové evidence na paušální výdaje.

Zaměstnavatelé – povinnosti a sankce ve zdravotním pojištění (Ing. Antonín Daněk)
Mezi základní povinnosti zaměstnavatele ve zdravotním pojištění patří především řádné placení pojistného a plnění oznamovací povinnosti za své zaměstnance. Jestliže zaměstnavatel tyto a další zákonem dané povinnosti neplní, může zcela reálně očekávat sankce ze strany zdravotních pojišťoven, které se při výkonu svých práv soustřeďují především na dlužníky, resp. na ty zaměstnavatele, kteří zákonné povinnosti porušují. Sankcím ve zdravotním pojištění je věnován následující příspěvek.

Bude stát znovu privilegovaným věřitelem v insolvenčním řízení? (Mgr. Petr Taranda)
Článek se zabývá otázkou, zda příslušná ustanovení insolvenčního zákona a daňového řádu mohou být vykládána a aplikována tak, že stát (prostřednictvím správce daně) má privilegované postavení oproti ostatním věřitelům, protože je oprávněn uspokojit kdykoli během insolvenčního řízení svoji pohledávku za dlužníkem v úpadku na penále z nezaplacení odvodu za porušení rozpočtové kázně tak, že převede na úhradu tohoto penále dlužníkovy daňové přeplatky.

Judikatura (JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský):

Aktuálně