Nové články na DAUČ.cz!

Datum vydání: 17. 10. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

V nejnovějších příspěvcích se zabýváme aktuálním legislativním vývojem v oblasti daní a v souvisejících oblastech a také přinášíme praktický článek na téma cizí měny v daňové evidenci.

Články jsou součástí čísla 10/2019 Účetnictví v praxi. Pro předplatitele verze DAUČ a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Informace GFŘ, koordinační výbory a judikáty (Ing. Petr Vondraš)
V tomto přehledu přinášíme mimo jiné dlouho očekávanou Informaci GFŘ k uplatňování DPH u poukazů a koordinační výbor, který reaguje na Informaci GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti. Dobré je vědět i o judikátu Sea Chefs, jehož závěry pomohou těm, kdo nestihli lhůtu pro odpověď v rámci řízení o vrácení daně z jiného členského státu.

Cizí měny v daňové evidenci OSVČ (Ing. Martin Děrgel)
Článek podrobně seznamuje s tím, jak sjednané a placené cizoměnové obchodní případy správně vykázat v evidenci pro účely daně z příjmů.

Elektronická evidence tržeb po novele (Ing. Pavel Běhounek)
Zákon o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů byl během října novelizován. Novela sice nabývá účinnosti jako celek již 1. 11. 2019, ale nepochybně její nejdůležitější částí je spuštění poslední vlny evidence tržeb s účinností od 1. 5. 2020. Součástí novely je nejen novelizace zákona o EET, ale také zákona o DPH spočívající v přeřazení některých zdanitelných plnění do 10% sazby daně, a to také k datu 1. 5. 2020. Tento článek se zaměřuje pouze na novou úpravu evidence tržeb, nikoli na uvedenou změnu zákona o DPH.

Legislativní novinky k 30. 9. 2019 (Ing. Milena Drábová)
Poslanecká sněmovna obdržela koncem srpna vládní návrh zákona, který implementuje novely daňových předpisů Evropské unie, jež by měly s účinností od 1. 1. 2020 novelizovat oblast daní z příjmů, spotřebních daní, DPH a mezinárodní spolupráce při správě daní. Přestože se předpokládaná účinnost nové úpravy již blíží, nebyl tento vládní návrh zatím projednán ani v prvním čtení. S ohledem na rozsah změn se v těchto legislativních novinkách věnujeme pouze změnám v oblasti DPH.

Aktuálně