Nově na DAUČ: Stálá aktiva – Rodinné podnikání – Školkovné 2019

Datum vydání: 21. 10. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

V nejnovějších příspěvcích se zaměřujeme na účtování o stálých aktivech, dále na problematiku podnikání se zapojením rodinných příslušníků a na podmínky pro uplatnění slevy za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení neboli tzv. školkovného.

Články jsou součástí čísla 10/2019 Účetnictví v praxi. Pro předplatitele verze DAUČ a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Stálá aktiva – pořízení, oceňování a způsoby vyřazování (Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.)
Aktiva jsou nezbytnou výbavou podnikání. Jsou výsledkem předchozí činnosti firmy. Od majetku, který účetní jednotka vlastní, se očekává, že přinese ekonomický užitek v budoucnu. Zatímco oběžná aktiva jsou přímým nositelem tržeb, stálá aktiva jsou méně likvidní a slouží k zajištění připravenosti firmy k činnosti v dlouhém horizontu. Účtování o jejich pořízení a technickém zhodnocení, způsoby oceňování a vyřazování stálých aktiv ovlivňují výpověď účetnictví o ekonomickém úspěchu podnikání. Více o stálých aktivech se dočtete v následujícím příspěvku.

Podnikání s účastí rodinných příslušníků (Ing. Zdeněk Morávek)
V rámci podnikání fyzických osob velmi často dochází k tomu, že kromě samotného podnikatele jsou do tohoto podnikání zapojováni i ostatní členové rodiny, tato situace se označuje jako rodinné podnikání. V následujícím příspěvku se zaměřujeme na případy spolupracujících osob, problematiku rodinného závodu a krátce se také zmíníme o zaměstnávání rodinných příslušníků a fakturaci mezi rodinnými příslušníky.

Školkovné v roce 2019 (Ing. Ivan Macháček)
V článku se soustředíme na podmínky pro uplatnění slevy za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení (školkovné) v roce 2019. Ukážeme si rovněž souběh dvou slev u dítěte, které navštěvuje předškolní zařízení – a to sleva za umístění dítěte dle § 35bb ZDP a daňové zvýhodnění na dítě dle § 35c ZDP.

Zaměstnavatelé a placení pojistného ve specifických situacích (Ing. Antonín Daněk)
Zaměstnavatelé se při placení pojistného zdravotní pojišťovně setkávají s různými situacemi, kdy základní povinností zaměstnavatele je řádně vyhodnotit nastalou situaci a posléze správně vypočítat a včas odvést pojistné podle zákona ve prospěch té zdravotní pojišťovny, u které je zaměstnanec pojištěn v měsíci, do něhož je příjem zúčtován. Formou příkladů si ukážeme postupy zaměstnavatele v aktuálně platných právních podmínkách.

Aktuálně