Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Datum vydání: 23. 10. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám souhrnný přehled o nově vydaných předpisech a vyhláškách ve Sbírce zákonů a sděleních ve Sbírce mezinárodních smluv a také o aktuálních informacích Generálního finančního ředitelství.

1. Novela zákona o důchodovém pojištění

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.)

Novela zákona o důchodovém pojištění upravuje valorizaci důchodů od ledna 2020.

Účinnost: od 30. září 2019

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 244/2019)

 

2. Novela zákona o elektronické evidenci tržeb a zákona o dani z přidané hodnoty

Dotčené předpisy: zákon o elektronické evidenci tržeb (č. 112/2016 Sb.) a zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Novela zákona o elektronické evidenci tržeb mimo jiné zavádí povolení k evidování tržeb ve zvláštním režimu, upravuje způsob evidence tržeb ve zvláštním režimu a rozšiřuje výčet tržeb, které nejsou evidovanou tržbou.
Novela zákona o dani z přidané hodnoty přináší úpravy v sazbách daně pro vybraná zdanitelná plnění.

Účinnost:

  • od 1. listopadu 2019
  • od 1. února 2020 (ustanovení nutná ke spuštění evidence tržeb ve zvláštním režimu)
  • od 1. května 2020 (novela zákona o dani z přidané hodnoty a evidence tržeb ve zvláštním režimu)

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 256/2019)

 

3. Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.)

Nařízení stanoví mimo jiné výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018 a výši přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, které jsou rozhodné pro určení výpočtového základu pro stanovení důchodu a dále pro stanovení minimálního vyměřovacího základu OSVČ pro pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.

Účinnost: od 1. ledna 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 260/2019)

 

4. Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.)

Vyhláška přináší zvýšení příplatků k důchodům pobíraným účastníky odboje s účinností počínaje splátkou důchodu splatnou po 31. prosinci 2019.

Účinnost: od 1. ledna 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 261/2019)

 

5. Novela zákona o léčivech a dalších souvisejících zákonů

Dotčené předpisy: zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.)

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění upravuje podmínky úhrady přípravků z léčebného konopí z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Účinnost:

  • od 1. prosince 2019
  • od 1. ledna 2020 (novela zákona o veřejném zdravotním pojištění)

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 262/2019)

 

6. Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí

Dotčené předpisy: zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.)

Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí rozšiřuje okruh osvobození od daně v případech prvního nabytí vlastnického práva k nemovitosti o nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v rodinném domě.

Účinnost: od 1. listopadu 2019

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 264/2019)

 

7. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o důchodovém zabezpečení mezi Českou republikou a Běloruskou republikou

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.)

Smlouva o důchodovém zabezpečení, podle které se bude postupovat ve vztazích s Běloruskou republikou ve věcech důchodového pojištění.

Platnost: od 1. října 2019

(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 47/2019)

 

8. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání o používání Smlouvy o důchodovém zabezpečení mezi Českou republikou a Běloruskou republikou

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.)

Správní ujednání týkající se aplikace nové smlouvy o důchodovém zabezpečení s Běloruskou republikou v praxi.

Platnost: od 1. října 2019

(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 48/2019)

 

9. Informace k rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí při splnění zákonných podmínek při koupi jednotky v rodinném domě

Dotčené předpisy: zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.)

Generální finanční ředitelství informuje o novele zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí č. 264/2019 Sb. a o její aplikaci.

Účinnost: N/A (publikováno 11. října 2019)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

10. Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1. 10. 2019

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Generální finanční ředitelství informuje o konci přechodného období umožňujícího pozdější uplatňování nových pravidel zaokrouhlování základu daně a daně z přidané hodnoty.

Účinnost: N/A (publikováno 14. října 2019)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

11. Evidence tržeb ve zvláštním režimu

Dotčené předpisy: zákon o elektronické evidenci tržeb (č. 112/2016 Sb.)

Generální finanční ředitelství informuje o evidenci tržeb ve zvláštním režimu zavedené zákonem č. 256/2019 Sb.

Účinnost: N/A (publikováno 18. října 2019)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

12. Novela zákona o evidenci tržeb nabyla platnosti

Dotčené předpisy: zákon o elektronické evidenci tržeb (č. 112/2016 Sb.)

Generální finanční ředitelství informuje v souvislosti s publikací novely zákona o elektronické evidenci tržeb č. 256/2019 Sb. též o rozšíření činností, z nichž plynoucí tržby budou od 1. května 2020 podléhat evidenci tržeb.

Účinnost: N/A (publikováno 18. října 2019)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

Vybrané právní předpisy naleznete i v sekci Obsah - Nejnovější právní předpisy na portálu DAUČ | Vše pro daňaře a účetní.

Aktuálně