Nejen mladé rodiny už konečně nemusí platit daň z nabytí nemovitých věcí také u jednotek v rodinných domech

Datum vydání: 30. 10. 2019 Autor: Bureš, Martin

Poslanci konečně vyslyšeli názory odborné i laické veřejnosti (např. také veřejné ochránkyně práv) a rozšířili možnosti osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí také na jednotky v rodinných domech.

Poslanecká sněmovna přehlasovala 24. 9. 2019 návrh novely zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí („Novela“) vrácený ze Senátu, přičemž setrvala na návrhu Novely odeslaném do Senátu. Prezident návrh Novely podepsal 8. 10. 2019 a ve Sbírce zákonů byla 18. 10. 2019 Novela vyhlášena pod číslem 264/2019 Sb. Novela tedy bude účinná od 1. 11. 2019.

Senát projednal 3. 5. 2019 návrh Novely a v rámci pozměňovacího návrhu navrhoval zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Tento záměr má velkou podporu mezi odbornou i laickou veřejností. Snížila by se daňová zátěž zejména u pracujících mladých rodin, které si kupují nemovitosti na bydlení.

Schválená Novela obsahuje dlouho očekávané rozšíření věcného osvobození u nových staveb od daně z nabytí nemovitých věcí také pro nabytí vlastnictví k jednotkám v rodinných domech.

Odborná i laická veřejnost dlouho upozorňovala na disproporci mezi režimem daně z nabytí nemovitých věcí u jednotek v bytových domech a jednotek v rodinných domech. Zatímco nabytí jednotek v bytových domech za splnění ostatních podmínek mohlo být osvobozeno, nabytí jednotek v rodinných domech bylo vždy zdanitelné. Poslanci tuto disproporci konečně vyslyšeli a navrhli Novelu.

První úplatné nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v rodinném domě může být tedy obecně od 1. 11. 2019 za splnění podmínek osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí (§ 7 odst. 1 zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí).

Finanční správa vydala k Novele 14. 10. 2019 Informaci. Upozorňujeme, že osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí se může uplatnit na nabytí vlastnictví k jednotkám v rodinných domech, pokud po 1. 11. 2019 vzniknou právní účinky vkladu do katastru nemovitostí nebo dojde k nabytí vlastnictví z jiného důvodu (např. dražbou). Pokud tedy právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vzniknou do 31. 10. 2019, nelze nabytí vlastnictví osvobodit od daně z nabytí nemovitých věcí.

Podrobnosti o Novele najdete na stránkách Poslanecké sněmovny.

 

Zpracováno ve spolupráci s Ing. Martinem Burešem, daňovým poradcem J&Consulting, www.jaconsult.cz

Aktuálně