Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Datum vydání: 23. 11. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám souhrnný přehled o nově vydaných předpisech a sděleních a také o vydání nálezu Ústavního soudu ve Sbírce zákonů.

1. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020

Dotčené předpisy: zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.)

Sdělení přináší informace o výši redukčních hranic pro výpočet denního vyměřovacího základu rozhodného pro výpočet dávek nemocenského pojištění v roce 2020.

Účinnost: N/A

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 270/2019)

 

2. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Dotčené předpisy: zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.), zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.) a zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.)

Novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o spotřebních daních a zákona o nemocenském pojištění přináší úpravu označení sbírek právních předpisů, na které se tyto zákony odkazují.

Účinnost: od 1. ledna 2022

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 277/2019)

 

3. Novela zákona o místních poplatcích

Dotčené předpisy: zákon o místních poplatcích (č. 565/1990 Sb.)

Rozsáhlá novela zákona o místních poplatcích.

Účinnost: od 1. ledna 2020, od 1. ledna 2021 (zvýšení maximální částky poplatku z pobytu)

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 278/2019)

 

4. Nález Ústavního soudu ze dne 1. října 2019 sp. zn. Pl. ÚS 5/19 ve věci návrhu na zrušení § 18a odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „s výjimkou finanční náhrady“, eventuálně na zrušení zákona č. 125/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Nález Ústavního soudu ruší tzv. zdanění církevních restitucí.

Účinnost: od 20. listopadu 2019

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 303/2019)

 

Aktuálně