Zápis z Koordinačního výboru

Datum vydání: 2. 12. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na stránkách Finanční správy byl zveřejněn nový zápis z jednání Koordinačního výboru GFŘ s Komorou daňových poradců ČR ze dne 20. listopadu 2019.

   

Na jednání výboru byly uzavřeny bez rozporu příspěvky:

  • 546/26.06.19 Daňové souvislosti práce z domova (home office),
  • 550/20.11.19 Výpočet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců příslušných k zahraničním právním předpisům sociálního zabezpečení (tj. mimo EU, EHP a Švýcarska) za zdaňovací období roku 2019 při změně sazby pojistného u nemocenského pojištění od 1. 7. 2019,
  • 553/20.11.19 Daňové opravné položky dle § 5a zákona o rezervách po účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru.

Příspěvek uzavřený částečně s rozporem a částečně bez rozporu:

  • 552/20.11.19 Odpisy nehmotného majetku v daňové evidenci.

S rozporem byly uzavřeny příspěvky:

  • 554/20.11.19 Možnost dalšího prodeje (přeprodeje) osvobozeného lihu, resp. výrobků, které obsahují líh osvobozený od harmonizované spotřební daně,
  • 556/20.11.19 Dani nepodléhá líh, který byl již jednou zdaněn.

Odloženy byly příspěvky:

  • 548/18.09.19 Vstupní cena pro odepisování u majetku (nemovitosti) získané z dědictví, darováním a uplatnění odpisů v pozůstalostním řízení,
  • 551/20.11.19 Nejasné otázky daně z příjmů právnických osob u účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví.

Poznámka redakce: Na redakčním zpracování příspěvků a jejich zařazení mezi náš obsah právě pracujeme.

Celé znění zápisu z jednání KOOV naleznete zde >>>

Prohlédněte si naši novou sekci Daňové a účetní zákony, kam již brzy nové příspěvky také zařadíme.

Aktuálně