Nové články z neziskové oblasti: Účetní závěrka – Pečovatelská služba – Novela EET

Datum vydání: 5. 12. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikovali jsme nejnovější články především pro neziskový sektor, v nichž vás provedeme například účetní závěrkou, ale i několika novelami.

Příspěvky jsou součástí časopisu Účetnictví neziskového sektoru č. 11/2019. Pro předplatitele verze UNES a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019 (doc. Ing. Hana Březinová, CSc.)
Ve smyslu § 1 odst. 3 zákona o účetnictví, jsou vybranými účetními jednotkami organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny. S výjimkou organizačních složek státu se jedná o právnické osoby.
Zákon o účetnictví je podle § 1b odst. 5 písm. b) kategorizuje vybrané účetní jednotky (dále také VÚJ“) jako velké.
Každá vybraná účetní jednotka je tak povinna sestavit za rok 2019 účetní závěrku. >>>

Další články:

 Otázky a odpovědi:

Aktuálně