Tisková zpráva: Názor Komory na zjednodušení v oblasti daně z příjmu se potvrdil

Datum vydání: 9. 12. 2019 Autor: Komora daňových poradců ČR

V pondělí 2. 12. proběhlo jednání mezi zástupci MF, Komorou daňových poradců a zástupci Hospodářské Komory a Svazu průmyslu. Předmětem jednání byla i otázka nového zákona o daních z příjmů a zjednodušení v této oblasti. Jsme rádi, že se potvrdil názor, který Komora dlouhodobě uplatňuje.

Viceprezident Komory daňových poradců, Petr Toman, říká: Zjednodušení lze realizovat i bez nového zákona a nový zákon není sám o sobě zárukou zjednodušení. Považujeme také za důležité, že Ministerstvo financí se kloní k námi dlouhodobě uplatňované námitce, že případnou rekodifikaci v oblasti daně z příjmů je nezbytné navázat a provést až po případném schválení nového zákona o účetnictví.“  Komora věří, že případné další práce na rekodifikaci přímých daní budou probíhat tak, jak dlouhé roky navrhuje, tj. nejprve budou veřejně podrobně probrány a diskutovány praktické problémy současné právní normy a teprve na základě výsledků této diskuze bude rozhodnuto, zda je skutečně nezbytné, pro účely zjednodušeni, přijmout novou právní normu.

V takovém případě by měl být zpracován a následně široce projednán věcný záměr nové právní normy a teprve poté její případné paragrafové znění“, doplňuje Toman.

Vedoucí Sekce daň z příjmu právnických osob a člen Prezidia, Jiří Nesrovnal, dodává: „Chceme upozornit, že Komora dlouhodobě a opakovaně navrhuje změny v rámci současného znění zákona o daních z příjmů, které povedou ke zjednodušení v oblasti přímých daní. Jde například o snížení počtu odpisových skupin, výrazné zjednodušení otázky, co je majetkem a co přímým výdajem, či další zjednodušení v uplatňování daňově uznatelných výdajů.“

Zástupci Komory  pozitivně hodnotí projednání jejich koncepčních návrhů na říjnové schůzce s Ministerstvem financí. „Pevně věříme, že alespoň některé z našich návrhů se promítnou do některé z příštích novel a dojde tak ke skutečnému zjednodušení v této oblasti“, doplňuje Nesrovnal. Komoře daňových poradců jde dlouhodobě o to, aby se právní předpisy v oblasti daní nekomplikovaly a naopak docházelo k jejich výraznému zjednodušení.

Zdroj: Komora daňových poradců ČR, www.kdpcr.cz

Aktuálně