Nové články na DAUČ: Daň silniční – Rodinný podnik – Novela EET

Datum vydání: 13. 12. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikujeme nejnovější články z oblasti daní a práva, v nichž se tentokrát zaměříme na nejčastější chyby a omyly v silniční dani a také na zdanění členů rodiny zúčastněných na provozu rodinného podniku.

Příspěvky jsou součástí časopisu Daně a právo v praxi č. 12/2019. Pro předplatitele verze DAUČ a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Daň silniční – nejčastější chyby a omyly (Ing. Karel Janoušek)
Před zpracováním daňového přiznání k dani silniční (termín pro jeho podání za rok 2019 je do 31. 1. 2020) je vhodné připomenout, jaké chyby se v této oblasti nejčastěji vyskytují. Jde zejména o nesprávné:

  • určení, kdy je vozidlo předmětem této daně,
  • zjištění sazby daně a stanovení výše záloh na daň a daně,
  • rozhodnutí, kdo je poplatníkem daně při prodeji (koupi) staršího vozidla.

Nejčastěji se v uvedených oblastech dopouštějí chyb fyzické osoby-podnikatelé a z právnických osob pak zejména příspěvkové organizace, z nichž mnohé se stále zcela nesprávně domnívají, že jsou od daně silniční osvobozeny. >>>

Další články:

Judikatura:

Aktuálně